مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

خدا چه کسی را به عنوان پادشاه برگزیده است؟‏

خدا چه کسی را به عنوان پادشاه برگزیده است؟‏

خداوند چندین نفر را بر آن داشت تا برای شناسایی و تشخیص کسی که به عنوان پادشاه بر تمامی زمین حکمرانی می‌کند،‏ نکاتی بنویسند.‏ در زیر به چند نکته در مورد این پادشاه اشاره می‌شود.‏

  • از طرف خدا انتخاب می‌شود.‏ ‏«من پادشاه خود را نصب کرده‌ام،‏ .‏ .‏ .‏ ملتها را میراث تو خواهم گردانید و کرانهای زمین را مُلک تو خواهم ساخت.‏»—‏مزمور ۲:‏۶،‏ ۸‏.‏

  • وارث داوود پادشاه خواهد بود.‏ ‏«برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد؛‏ .‏ .‏ .‏ افزونی فرمانروایی و صلح او را پایانی نخواهد بود،‏ و او بر تخت داوود و بر قلمرو او حکمرانی خواهد کرد.‏»—‏اِشَعْیا ۹:‏۶،‏ ۷‏.‏

  • محل تولّد او بِیت‌لِحِم است.‏ ‏«ای بِیت‌لِحِمِ .‏ .‏ .‏ از تو کسی برای من بیرون خواهد آمد که .‏ .‏ .‏ فرمانروایی خواهد کرد؛‏ .‏ .‏ .‏ او تا به کرانهای زمین بزرگ خواهد شد.‏»—‏میکاه ۵:‏۲،‏ ۴‏.‏

  • مردم او را نمی‌پذیرند و اعدامش می‌کنند.‏ ‏«خوار و مردود نزد آدمیان،‏ .‏ .‏ .‏ به سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد،‏ و به جهت تقصیرهای ما لِه گشت.‏»—‏اِشَعْیا ۵۳:‏۳،‏ ۵‏.‏

  • پس از مرگ رستاخیز و جلال می‌یابد.‏ ‏«مرا در قبر رها نخواهی کرد.‏ نخواهی گذاشت او که به تو وفادار بود فساد بیند،‏ .‏ .‏ .‏ به دست راست تو شادی است تا ابد.‏»—‏مزمور ۱۶:‏۱۰،‏ ۱۱‏،‏ دج.‏

عیسی مسیح حکمرانی باکفایت

در کل تاریخ بشر تنها یک نفر خصوصیات حکمرانی باکفایت را دارد و او عیسی مسیح است.‏ فرشته‌ای به مریم،‏ مادر عیسی گفت:‏ «خدا تخت جدّش داوود را به او خواهد داد و .‏ .‏ .‏ پادشاهی او هرگز پایان نخواهد یافت.‏»—‏لوقا ۱:‏۳۱-‏۳۳‏.‏

زمانی که عیسی بر زمین بود حکمرانی نکرد.‏ او از آسمان به عنوان پادشاهِ حکومت خدا بر انسان‌ها حکمرانی می‌کند.‏ چرا عیسی باکفایت‌ترین حاکم است؟‏ توجه کنید شخصیت او در دوران زندگی‌اش بر زمین،‏ چگونه توصیف شده است.‏

  •   عیسی به مردم اهمیت می‌داد.‏ عیسی به همه کس کمک می‌کرد؛‏ مرد و زن،‏ پیر و جوان،‏ با هر پیشینه و از هر قشری که بودند.‏ (‏مَتّی ۹:‏۳۶؛‏ مَرقُس ۱۰:‏۱۶‏)‏ برای مثال،‏ مردی جذامی به او چنین التماس کرد:‏ «اگر فقط بخواهی،‏ قادری مرا پاک کنی.‏» عیسی دلش به درد آمد و آن مرد را شفا داد.‏—‏مَرقُس ۱:‏۴۰-‏۴۲‏.‏

  • عیسی به ما آموخت که چگونه خدا را خشنود کنیم.‏ عیسی گفت:‏ «شما نمی‌توانید هم غلام خدا و هم غلام ثروت باشید.‏» او مردم را ترغیب کرد که با دیگران آن طور رفتار کنند که می‌خواهند با خودشان رفتار شود،‏ اصلی که قانون طلایی خوانده شده است.‏ همچنین عیسی نشان داد که برای خدا نه فقط اعمال ما،‏ بلکه طرز فکر و احساسات ما نیز اهمیت دارد.‏ برای خشنود کردن خدا باید حتی احساساتی را که در عمق دلمان است کنترل کنیم.‏ (‏مَتّی ۵:‏۲۸؛‏ ۶:‏۲۴؛‏ ۷:‏۱۲‏)‏ عیسی تأکید کرد که برای شادی و سعادت واقعی باید با خواسته‌های خدا آشنا شویم و به آن‌ها عمل کنیم.‏—‏لوقا ۱۱:‏۲۸‏.‏

  • عیسی مفهوم محبت کردن به دیگران را تعلیم داد.‏ گفته‌ها و اعمال عیسی قدرت داشت و بر دل شنوندگانش می‌نشست.‏ عیسی «با اقتدار تعلیم می‌داد» و شیوهٔ تعلیم او مردم را شگفت‌زده می‌کرد.‏ (‏مَتّی ۷:‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏ او به مردم آموخت که به «دشمنان خود» محبت کنند.‏ حتی زمانی که خود بر تیر شکنجه عذاب می‌کشید،‏ برای برخی از آنان که مسئول مرگ او بودند چنین دعا کرد:‏ ««ای پدر،‏ اینان را ببخش؛‏ زیرا نمی‌دانند چه می‌کنند.‏»—‏مَتّی ۵:‏۴۴؛‏ لوقا ۲۳:‏۳۴‏.‏

عیسی بی‌شک کاملاً کفایت دارد که حکمران دنیا باشد،‏ او مهربان و دلسوز مردم است.‏ اما حکمرانی عیسی از چه زمانی آغاز می‌شود؟‏