برج دیده‌بانی شمارهٔ ۲، ۲۰۲۰ | پادشاهی خدا چیست؟‏

قرن‌هاست که این پرسش ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است.‏ پاسخ به‌روشنی در کتاب مقدّس آمده است.‏

‏«پادشاهی تو بیاید»—‏دعای مکرّر میلیون‌ها انسان

برای درک مفهوم این دعا لازم است چه پرسش‌هایی در مورد پادشاهی خدا پاسخ داده شود؟‏

چرا به پادشاهی خدا نیاز داریم؟‏

حکمرانی انسان ناکامل بر انسان،‏ مشکلات و نتایج اسفبار بسیاری به همراه دارد.‏

خدا چه کسی را به عنوان پادشاه برگزیده است؟‏

خداوند چندین نفر را بر آن داشت تا برای شناسایی و تشخیص پادشاه حکومتش نکاتی بنویسند.‏ در کل تاریخ بشر این مشخصات تنها در مورد یک نفر صدق می‌کند.‏

چه زمانی پادشاهی خدا حکمرانی‌اش را بر زمین آغاز می‌کند؟‏

برخی پیروان وفادار عیسی می‌خواستند پاسخ این پرسش را بدانند.‏ عیسی چه پاسخی به آنان داد؟‏

پادشاهی خدا چه خواهد کرد؟‏

عیسی می‌دانست که پادشاهی خدا تنها حکومتی است که می‌تواند مشکلات زمین را از میان ببرد.‏ این پادشاهی تاکنون چه کرده است که بر اعتماد ما افزوده است؟‏

اکنون از پادشاهی خدا حمایت کنید!‏

عیسی پیروانش را ترغیب کرد که نخست در پی پادشاهی خدا باشند.‏ چگونه شما می‌توانید چنین کنید؟‏

منظور از پادشاهی خدا چیست؟‏

بسیاری برای آمدن پادشاهی خدا دعا می‌کنند.‏ اما پادشاهی خدا چیست و برای بشر چه خواهد کرد؟‏