مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

وقتی همسرتان خیانت می‌کند

وقتی همسرتان خیانت می‌کند

‏«وقتی شوهرم گفت که به خاطر زنی جوان می‌خواهد مرا ترک کند،‏ آرزوی مرگ کردم.‏ این بی‌انصافی بود،‏ به‌خصوص وقتی به یاد می‌آوردم،‏ چه فداکاری‌ها و ازخودگذشتگی‌هایی در حق او کرده بودم.‏»—‏ماریا،‏ اسپانیا.‏

‏«وقتی زنم ناگهان ترکم کرد،‏ انگار چیزی درونم مُرد.‏ تمامی رؤیاها،‏ امیدها و نقشه‌هایمان باد هوا شد.‏ بعضی روزها فکر می‌کردم دیگر از غصه و نگرانی آزاد شده‌ام،‏ اما چیزی نمی‌گذشت که دوباره سرخوردگی و یأس به سراغم می‌آمد.‏»—‏بیل،‏ اسپانیا.‏

خیانت همسر خُردکننده است.‏ البته بوده‌اند افرادی که از گناهشان ابراز پشیمانی و ندامت کرده‌اند و همسر شخص توانسته او را ببخشد و زندگی مشترکشان را ادامه داده‌اند.‏ * اما چه پیوند ازدواج حفظ شود چه گسسته شود،‏ خیانت همسر دردناک و عذاب‌آور است.‏ کسی که چنین تجربهٔ سختی داشته،‏ چگونه می‌تواند با آشفتگی و درد ناشی از آن کنار بیاید؟‏

آیاتی از کتاب مقدّس برای شما

بسیاری از کسانی که با خیانت همسر روبرو شده‌اند با وجود دل‌شکستگی شدید از کتاب مقدّس تسلّی گرفته‌اند.‏ آنان پی بردند که یَهُوَه خدا به آنان توجه دارد،‏ دردشان را می‌فهمد و از اشک‌هایشان آگاه است.‏—‏مَلاکی ۲:‏۱۳-‏۱۶‏.‏

‏«در کثرت غصه‌های دل من،‏ تسلی‌های تو جانم را شادمان می‌سازد.‏»‏‏—‏مزمور ۹۴:‏۱۹‏.‏

بیل می‌گوید:‏ «وقتی این آیه را خواندم،‏ تجسّم کردم که چگونه یَهُوَه خدا،‏ همچون پدری دلسوز،‏ مرا تسلّی می‌دهد و با عطوفت بر زخمم مرهم می‌گذارد.‏»‏

‏«با وفادار،‏ خود را وفادار می‌نمایی.‏»‏‏—‏مزمور ۱۸:‏۲۵‏.‏

کارمِن که شوهرش ماه‌ها به او خیانت می‌کرد می‌گوید:‏ «شوهرم به من وفادار نبود.‏ اما من می‌توانم به وفاداری یَهُوَه خدا اطمینان داشته باشم.‏ او هیچ‌وقت مرا مأیوس نمی‌کند.‏»‏

‏‹نگران هیچ چیز مباشید،‏ بلکه در هر موردی،‏ درخواست‌های خود را با دعا و التماس به پیشگاه خدا بیاورید،‏ آنگاه آرامش خدا که فراتر از درک بشر است،‏ از دل شما محافظت خواهد کرد.‏›‏‏—‏فیلیپیان ۴:‏۶،‏ ۷‏.‏

ساشا می‌گوید:‏ «این آیه را بارها و بارها خواندم.‏ وقتی بیشتر و بیشتر دعا کردم خدا به زندگی‌ام آرامش داد.‏»‏

تمام کسانی که در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم گاه دلسرد و خسته شدند.‏ اما به یَهُوَه خدا توکل کردند و از کلام او قدرت گرفتند.‏ بیل در این مورد می‌گوید:‏ «وقتی همه چیز بی‌معنی شد و فرو ریخت ایمانم،‏ به زندگی‌ام معنا بخشید.‏ با این که دوره‌ای از زندگی‌ام ‹از تاریکترین وادی› گذشتم،‏ اما خدا با من بود.‏»—‏مزمور ۲۳:‏۴‏.‏

^ بند 4 برای بخشیدن یا نبخشیدن همسری که خیانت کرده است،‏ به سری مقالات مجلّهٔ بیدار شوید!‏ ۲۲ آوریل ۱۹۹۹،‏ انگلیسی،‏ با عنوان «‏وقتی همسر خیانت می‌کند‏» مراجعه کنید.‏