مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 موضوع اصلی این شماره | آیا واقعاً فرشتگان وجود دارند؟‏

آیا فرشته‌ای از شما محافظت می‌کند؟‏

آیا فرشته‌ای از شما محافظت می‌کند؟‏

کتاب مقدّس تعلیم نمی‌دهد که هر شخص فرشته‌ای محافظ دارد.‏ پس منظور عیسی چه بود وقتی گفت:‏ «مراقب باشید که یکی از این کوچکان [شاگردان عیسی] را تحقیر مکنید؛‏ زیرا به شما می‌گویم،‏ فرشتگانِ آنان در آسمان همواره روی پدر مرا که در آسمان است،‏ می‌بینند.‏» (‏مَتّی ۱۸:‏۱۰‏)‏ منظور عیسی از این گفته این نبود که هر یک از شاگردانش فرشته‌ای محافظ دارد،‏ بلکه مفهوم گفتهٔ او این بود که فرشتگان به تک‌تک شاگردان او علاقه و توجه دارند.‏ از این رو،‏ پرستندگان حقیقیِ خدا با این تصوّر که فرشتگان از آنان محافظت می‌کنند،‏ با بی‌احتیاطی خود را در معرض خطر قرار نمی‌دهند.‏

آیا این بدین معنی است که فرشتگان به انسان‌ها هیچ کمکی نمی‌کنند؟‏ خیر.‏ (‏مزمور ۹۱:‏۱۱‏)‏ برخی از انسان‌ها معتقدند که خدا از فرشته‌ها برای حفاظت و راهنمایی آنان استفاده کرده است.‏ کِنِت که در مقالهٔ اول به او اشاره شد نیز چنین ادعایی دارد.‏ شاید ادعای او درست باشد.‏ ما نمی‌توانیم در این باره نظری قطعی بدهیم.‏ شاهدان یَهُوَه تأثیر فراوان فرشتگان را بر فعالیت موعظه به‌وضوح می‌بینند.‏ اما از آنجا که فرشتگان موجوداتی قابل رؤیت نیستند،‏ نمی‌توان گفت که یَهُوَه خدا تا چه حد از آنان برای کمک به انسان‌ها استفاده می‌کند.‏ با این همه،‏ بجاست که از یَهُوَه خدا بابت تمام حمایت‌ها و کمک‌هایی که به ما می‌رساند،‏ قدردان باشیم.‏—‏کولُسیان ۳:‏۱۵؛‏ یعقوب ۱:‏۱۷،‏ ۱۸‏.‏