مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 موضوع اصلی این شماره | آیا واقعاً فرشتگان وجود دارند؟‏

حقیقت در مورد فرشتگان چیست؟‏

حقیقت در مورد فرشتگان چیست؟‏

آیا مایلید بدانید واقعاً فرشتگان چه موجوداتی هستند؟‏ چطور به وجود آمده‌اند؟‏ و چه مسئولیت‌هایی دارند؟‏ بهترین پاسخ را می‌توان در کلام الهامی خدا یافت.‏ (‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶‏)‏ کتاب مقدّس در این باره چه می‌گوید؟‏

  •  همان طور که خدا روح است،‏ فرشتگان نیز موجوداتی روحی هستند که قابل رؤیت نیستند.‏ کتاب مقدّس نیز می‌گوید:‏ «روح،‏ گوشت و استخوان ندارد.‏» فرشتگان وفادار در آسمان ساکنند و مستقیماً با یَهُوَه خدا در ارتباطند.‏—‏لوقا ۲۴:‏۳۹؛‏ مَتّی ۱۸:‏۱۰؛‏ یوحنا ۴:‏۲۴‏.‏

  •  در برخی مواقع،‏ فرشتگان برای انجام مأموریتی که خدا به آنان محوّل کرده بود،‏ بدنی انسانی به خود گرفتند و به زمین آمدند.‏ آنان پس از اتمام مأموریتشان از جسم به روح تبدیل شدند.‏—‏داوران ۶:‏۱۱-‏۲۳؛‏ ۱۳:‏۱۵-‏۲۰‏.‏

  •  کتاب مقدّس به صورت مذکر به فرشتگان اشاره کرده است و آنان برای انجام مأموریت‌هایشان بر روی زمین،‏ جنسیت مذکر به خود می‌گرفتند.‏ با این حال،‏ آنان موجوداتی روحی و فاقد جنسیت هستند.‏ فرشتگان ازدواج و زاد و ولد نمی‌کنند.‏ علاوه بر این،‏ فرشتگان انسان‌هایی بر روی زمین نبوده‌اند که پس از مرگ به آسمان رفته باشند.‏ از آنجا که یَهُوَه خدا فرشتگان را خلق کرده است،‏ کتاب مقدّس آنان را ‹پسران خدای حقیقی› می‌خواند.‏—‏ایّوب ۱:‏۶؛‏ مزمور ۱۴۸:‏۲،‏ ۵‏.‏

  •  کتاب مقدّس به «زبان‌های انسان‌ها و فرشتگان» اشاره می‌کند که نشان می‌دهد موجودات روحی زبان خاص خود را دارند.‏ گرچه یَهُوَه خدا برای صحبت با انسان‌ها از فرشتگان استفاده کرده است،‏ هرگز به انسان‌ها اجازه نداده است که این مخلوقات روحی را بپرستند یا به آنان دعا کنند.‏—‏۱قُرِنتیان ۱۳:‏۱؛‏ مکاشفه ۲۲:‏۸،‏ ۹‏.‏

  •  کتاب مقدّس اشاره می‌کند که تعداد بسیار زیادی فرشته وجود دارد.‏ *‏—‏دانیال ۷:‏۱۰؛‏ مکاشفه ۵:‏۱۱‏.‏

  •  فرشتگان موجوداتی نیرومند هستند که قدرتی بسیار بیشتر از قدرت ما انسان‌ها دارند و هوش و ذکاوت آنان نیز بسیار فراتر از هوش ماست.‏ سرعت آنان به قوانین فیزیک وابسته نیست و قادرند با سرعتی بسیار فراتر از تصوّر انسان‌ها حرکت کنند.‏—‏مزمور ۱۰۳:‏۲۰؛‏ دانیال ۹:‏۲۰-‏۲۳‏.‏

  •  علی‌رغم این که فرشتگان بسیار باهوش‌تر و قدرتمندتر از انسان‌ها هستند،‏ محدودیت‌هایی نیز دارند و از همه چیز آگاه نیستند.‏—‏مَتّی ۲۴:‏۳۶؛‏ ۱پِطرُس ۱:‏۱۲‏.‏

  •  فرشتگان دارای خصوصیات الٰهی و شخصیت‌های متفاوتی هستند.‏ به آنان ارادهٔ آزاد داده شده است.‏ بنابراین همچون انسان‌ها می‌توانند راه درست یا نادرست را خود انتخاب کنند.‏ متأسفانه بسیاری از فرشتگان راه نادرست را انتخاب کردند و علیه خدا سرکشی کردند.‏—‏یهودا ۶‏.‏

^ بند 8 کتاب مکاشفه از «ده‌ها هزار در ده‌ها هزار» فرشته صحبت می‌کند که شاید تعداد کل آنان به صدها میلیون یا حتی صدها میلیارد موجود روحی برسد!‏