مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 موضوع اصلی این شماره | آیا واقعاً فرشتگان وجود دارند؟‏

آیا فرشتگان بر زندگی شما تأثیر می‌گذارند؟‏

آیا فرشتگان بر زندگی شما تأثیر می‌گذارند؟‏

کِنِت و فیلومینا در جزیرهٔ کوراسائو در کارائیب زندگی می‌کنند.‏ آنان بعدازظهر یکشنبه به دیدار زوجی که کتاب مقدّس را به آنان آموزش می‌دادند،‏ رفتند.‏

کِنِت می‌گوید:‏ «وقتی به آنجا رسیدیم،‏ به نظر می‌آمد که آن زوج خانه نیستند و ماشینشان هم آنجا نبود.‏ اما انگار حسی به من گفت که به موبایل همسرش زنگ بزنم.‏»‏

او تلفن را جواب داد و گفت که شوهرش سر کار است.‏ وقتی متوجه شد که کِنِت و فیلومینا بیرون هستند،‏ در را باز کرد و آنان را به داخل دعوت کرد.‏

آنان از چهرهٔ آن زن متوجه شدند که گریه کرده بود.‏ وقتی کِنِت برای شروع مطالعهٔ کتاب مقدّس دعا می‌کرد،‏ آن زن دوباره شروع به گریه کرد.‏ کِنِت و فیلومینا با مهربانی دلیل گریه‌اش را پرسیدند.‏

او گفت که درست پیش از آمدن آنان قصد خودکشی داشت و در حال نوشتن یادداشتی برای شوهرش بود که تماس کِنِت او را از ادامهٔ این کار بازداشت.‏ او به کِنِت و فیلومینا گفت که افسردگی شدیدی دارد.‏ آنان نیز از کتاب مقدّس آیات دلگرم‌کننده‌ای را برای او خواندند.‏ این ملاقات و آیات دلگرم‌کننده‌ای که با او در میان گذاشتند جان آن زن را نجات داد.‏

کِنِت می‌گوید:‏ «ما از یَهُوَه * ممنونیم که باعث شد به این زن پریشان‌حال کمک کنیم.‏ خصوصاً این که احتمالاً خدا از طریق یک فرشته یا شاید روح مقدّسش ما را بر آن داشت که به موبایل او زنگ بزنیم!‏»‏

آیا صحیح است که کِنِت و فیلومینا فکر کنند خدا از طریق یک فرشته یا روح مقدّسش وارد عمل شده است؟‏ یا تماس به موقع کِنِت تنها یک اتفاق بود؟‏

نمی‌توان به این پرسش پاسخی قطعی داد.‏ اما با اطمینان می‌توان گفت که خدا از فرشتگانش استفاده می‌کند تا به انسان‌ها از لحاظ روحانی کمک کند.‏ برای نمونه در کتاب مقدّس آمده است که یَهُوَه خدا با استفاده از فرشته‌ای یک مبشّر مسیحی به نام فیلیپُس را هدایت کرد تا به کمک یکی از صاحب‌منصبان حبشی که برای درک کلام خدا نیاز به راهنمایی داشت،‏ برود.‏—‏اعمال ۸:‏۲۶-‏۳۱‏.‏

ادیان مختلف وجود مخلوقاتی با نیروهای ماورای طبیعی را تعلیم می‌دهند.‏ برخی از آنان به صورت مخلوقاتی مهربان و خیرخواه به تصویر کشیده می‌شوند که همواره خواست خدا را انجام می‌دهند یا در نقش فرشتگانی محافظ از انسان‌ها محافظت می‌کنند.‏ بسیاری از انسان‌ها نیز نه تنها به وجود فرشتگان اعتقاد دارند،‏ بلکه تأثیر آنان را نیز به‌وضوح در زندگی خود می‌بینند.‏ با این حال،‏ بسیاری از انسان‌ها اصلاً به وجود فرشتگان اعتقادی ندارند.‏

آیا فرشتگان واقعاً وجود دارند؟‏ اگر چنین است،‏ چطور به وجود آمده‌اند؟‏ کتاب مقدّس دربارهٔ فرشتگان چه می‌گوید؟‏ آیا آنان می‌توانند بر زندگی شما تأثیر بگذارند؟‏ بیایید به بررسی مدارک و شواهد موجود در این زمینه بپردازیم.‏

^ بند 8 یَهُوَه نام خداست که در کتاب مقدّس آمده است.‏—‏مزمور ۸۳:‏۱۸‏.‏