مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

تمام سلاح‌های جنگی نابود خواهد شد

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

آیا صلح و آرامش بر روی زمین برقرار خواهد شد؟‏

نظر شما چیست؟‏

  •  بله

  •  خیر

  •  شاید

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

تحت پادشاهی عیسی مسیح ‹تا ماه در آسمان باقی است [یعنی تا به ابد]،‏ صلح و کامیابی برقرار خواهد بود.‏›—‏مزمور ۷۲:‏۷‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

  •  انسان‌های شریر برای همیشه نابود خواهند شد و درستکاران «زندگی‌شان با صلح و صفا توام خواهد بود.‏»—‏مزمور ۳۷:‏۱۰،‏ ۱۱‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

  •  خدا به جنگ‌های سراسر زمین پایان خواهد داد.‏—‏مزمور ۴۶:‏۸،‏ ۹‏.‏

آیا می‌توان در دنیای امروز به آرامش درونی رسید؟‏

برخی از مردم معتقدند .‏ .‏ .‏ تا زمانی که مصیبت و بی‌عدالتی تمام جهان را فرا گرفته است،‏ نمی‌توان به آرامش درونی رسید.‏ نظر شما چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

حتی در دنیای امروز نیز آنانی که با خدا رابطه‌ای نزدیک دارند از «آرامش خدا که فراتر از درک بشر است،‏» برخوردار خواهند شد.‏—‏فیلیپیان ۴:‏۶،‏ ۷‏.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

  •  خدا وعده داده است که مصیبت و بی‌عدالتی را از بین می‌برد و ‹همه چیز را نو می‌سازد.‏›—‏مکاشفه ۲۱:‏۴،‏ ۵‏.‏

  •  اگر به «نیاز روحانی» خود اهمیت دهیم از آرامش درونی برخوردار خواهیم شد.‏—‏مَتّی ۵:‏۳‏.‏