مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

برج دیده‌بانی شمارهٔ ۵، ۲۰۱۷ | آیا واقعاً فرشتگان وجود دارند؟‏

نظر شما چیست؟‏

آیا فرشتگان وجود دارند؟‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏

‏«ای فرشتگان خداوند،‏ او را متبارک خوانید،‏ ای زورآورانی که کلام او را به جا می‌آورید و فرمانبردار اویید.‏»‏‏—‏مزمور ۱۰۳:‏۲۰‏.‏

این مجلّه نشان می‌دهد که کتاب مقدّس دربارهٔ فرشتگان و تأثیر آنان بر زندگی ما چه می‌گوید.‏

 

موضوع اصلی این شماره

آیا فرشتگان بر زندگی شما تأثیر می‌گذارند؟‏

تجربیاتی واقعی از زندگی انسان‌ها،‏ بسیاری را متقاعد ساخته است که نیروهای مافوق‌بشری بر زندگی انسان‌ها تأثیر می‌گذارد.‏

موضوع اصلی این شماره

حقیقت در مورد فرشتگان چیست؟‏

اگر دربارهٔ فرشتگان پرسش‌هایی در ذهن دارید،‏ کتاب مقدّس بهترین پاسخ‌ها را در اختیارتان می‌گذارد.‏

موضوع اصلی این شماره

آیا فرشته‌ای از شما محافظت می‌کند؟‏

آیا می‌توانید تصوّر کنید که فرشته‌ای از شما محافظت کند؟‏

موضوع اصلی این شماره

آیا فرشتگان شریر وجود دارند؟‏

کتاب مقدّس به‌روشنی پاسخ این پرسش را می‌دهد.‏

موضوع اصلی این شماره

فرشتگان چگونه به شما کمک می‌کنند؟‏

یَهُوَه خدا در موقعیت‌های مختلف برای کمک به انسان‌ها از فرشتگان استفاده کرده است.‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

آیا زمانی که عیسی غیریهودیان را با «سگ‌های کوچک» مقایسه کرد،‏ قصد توهین به آنان را داشت؟‏

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

وجود خدا را انکار می‌کردم

شخصی که در جوانی کمونیست بود و وجود خدا را انکار می‌کرد،‏ چگونه زندگی‌اش را مطابق با تعالیم کتاب مقدّس تغییر داد؟‏

از ایمانشان سرمشق بگیریم

خدا او را «شاهزاده» خواند

چرا نام جدید سارا،‏ نامی مناسب و شایستهٔ او بود؟‏

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

تا زمانی که مصیبت و بی‌عدالتی تمام جهان را فراگرفته است،‏ دستیابی به صلح جهانی و آرامش درونی غیرممکن به نظر می‌رسد.‏ آیا راه حلی برای این مشکلات وجود دارد؟‏

می‌توانید آنلاین مطالب بیشتری بخوانید

آیا حتماً باید به دین یا مذهب خاصّی تعلق داشته باشیم؟‏

آیا کسی می‌تواند تنهایی خدا را بپرستد،‏ نه به صورت گروهی؟‏