مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

تحت پادشاهی خدا انسان‌ها از صلح و آرامش لذّت خواهند برد.‏—‏مزمور ۳۷:‏۱۱

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

آیا کتاب مقدّس می‌تواند برای مقابله با نگرانی به شما کمک کند؟‏

نظر شما چیست؟‏

  • بله

  • خیر

  • شاید

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

‏‹تمام نگرانی‌های خود را به خدا بسپارید؛‏ زیرا او به فکر شماست.‏› (‏۱پِطرُس ۵:‏۷‏)‏ کتاب مقدّس به ما اطمینان می‌دهد که خدا قادر است در نگرانی‌هایمان به ما آرامش بخشد.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

  • با دعا می‌توانید «آرامش خدا» را کسب کنید،‏ آرامشی که در نگرانی‌ها شما را تسکین می‌دهد.‏—‏فیلیپیان ۴:‏۶،‏ ۷‏.‏

  • به علاوه،‏ خواندن کلام خدا می‌تواند به شما کمک کند تا با فشارهای زندگی مقابله کنید.‏—‏مَتّی ۱۱:‏۲۸-‏۳۰‏.‏

آیا روزی نگرانی‌ها پایان خواهد یافت؟‏

برخی معتقدند .‏ .‏ .‏ نگرانی و فشار در زندگی انسان طبیعی است و برخی دیگر بر این باورند که تنها در زندگیِ پس از مرگ از نگرانی رهایی خواهند یافت.‏ نظر شما چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

خدا عوامل نگرانی را از میان خواهد برداشت و می‌گوید:‏ «دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد نیز وجود نخواهد داشت.‏»—‏مکاشفه ۲۱:‏۴‏.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

  • تحت حکمرانی پادشاهی خدا انسان‌ها در صلح و آرامش زندگی خواهند کرد.‏—‏اِشَعْیا ۳۲:‏۱۸‏.‏

  • تمام فشارها و نگرانی‌ها از یاد خواهد رفت.‏—‏اِشَعْیا ۶۵:‏۱۷‏.‏