مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 موضوع اصلی این شماره | تاختن چهار سوار—‏تأثیر آن بر زندگی ما

چهار سوار چه کسانی هستند؟‏

چهار سوار چه کسانی هستند؟‏

شاید رؤیای چهار سوار در کتاب مقدّس اسرارآمیز و وحشت‌آور به نظر رسد،‏ اما نباید چنین باشد.‏ چرا که کتاب مقدّس و رویدادهای تاریخ معاصر به روشنی هویت این چهار سوار را روشن می‌کند.‏ با این که عبور این سواران بلا و مصیبت بر زمین آورده است،‏ در واقع در پس آن خبری خوش برای شما و خانواده‌تان نهفته است.‏ چرا چنین می‌گوییم؟‏ برای پی بردن به آن،‏ ابتدا لازم است هویت هر سوار را تشخیص دهیم.‏

سوار اسب سفید

رؤیای چهار سوار چنین آغاز می‌شود:‏ «نگاه کردم و اسبی سفید دیدم.‏ کسی که بر آن نشسته بود کمانی داشت.‏ تاجی به او داده شد و او همچنان پیش می‌رفت و بر دشمنانش غالب می‌آمد تا پیروزی خود را کامل کند.‏»—‏مکاشفه ۶:‏۲‏.‏

سوار اسب سفید کیست؟‏ کلید تشخیص هویت این سوار در کتاب مکاشفه آمده است.‏ در آنجا این سوار آسمانی «کلمهٔ خدا» معرفی شده است.‏ (‏مکاشفه ۱۹:‏۱۱-‏۱۳‏)‏ «‏کلمه‏» عنوان عیسی مسیح است،‏ چون او سخنگوی خداست.‏ (‏یوحنا ۱:‏۱،‏ ۱۴‏)‏ همچنین او «پادشاه پادشاهان و سَرور سَروران» و «امین و راست» خوانده شده است.‏ (‏مکاشفه ۱۹:‏۱۱،‏ ۱۶‏)‏ پس روشن است که به او این اختیار داده شده که در مقام پادشاهِ جنگجو وارد عمل شود.‏ او از قدرتش به هیچ وجه سوءاستفاده نمی‌کند.‏ حال در اینجا پرسش‌هایی مطرح می‌شود.‏

چه کسی به عیسی اختیار بخشیده است که بجنگد و در نهایت پیروز شود؟‏ (‏مکاشفه ۶:‏۲‏)‏ دانیال پیامبر در رؤیایی دید که به عیسی مسیح که «پسر انسان» معرفی شده است،‏ «حکومت و جلال و پادشاهی» داده شد.‏ چه کسی این مقام را به او داده است؟‏ این شخص کسی نیست جز «قدیم‌الایام» یعنی یَهُوَه خدا.‏ * (‏دانیال ۷:‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏ پس خدای قادر مطلق به عیسی قدرت و حق حکمرانی و همین طور اختیار داوری بخشیده است.‏ اسب سفید نمادی مناسب برای نبردی عادلانه است که عیسی مسیح آن را به انجام می‌رساند.‏ چرا که در آیات کتاب مقدّس رنگ سفید اغلب نماد عدالت است.‏—‏مکاشفه ۳:‏۴؛‏ ۷:‏۹،‏ ۱۳،‏ ۱۴‏.‏

چه زمانی اسب‌سواران حرکتشان را آغاز کردند؟‏ به یاد داشته باشید که اولین سوار،‏ عیسی،‏ زمانی شروع به حرکت کرد که تاج پادشاهی به او داده شد.‏ (‏مکاشفه ۶:‏۲‏)‏ پس چه زمانی عیسی در آسمان به پادشاهی رسید؟‏ این واقعه بلافاصله پس از مرگ و بازگشتش به آسمان نبود.‏ در کتاب مقدّس پیشگویی شده بود که باید مدت زمانی از رستاخیز و بازگشت عیسی به آسمان می‌گذشت و پس از آن،‏ او به پادشاهی می‌رسید.‏ (‏عبرانیان ۱۰:‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏ عیسی به پیروانش نشانه‌هایی داد تا آنان زمان به پادشاهی رسیدنش در آسمان را تشخیص دهند.‏ او گفت زمانی که حکمرانی‌اش را آغاز کند،‏ شرایط دنیا بسیار وخیم‌تر و بدتر خواهد شد و جنگ‌ها،‏ قحطی‌ها و بیماری‌های همه‌گیر روی خواهد داد.‏ (‏مَتّی ۲۴:‏۳،‏ ۷؛‏ لوقا ۲۱:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ درست کمی پس از شروع جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴‏،‏ مشخص شد که آن دوران مصیبت‌بار برای زمین آغاز شده است.‏ کتاب مقدّس آن دوران را «روزهای آخر» نامیده است.‏—‏۲تیموتائوس ۳:‏۱-‏۵‏.‏

اما چرا پس از به پادشاهی رسیدن عیسی در سال ۱۹۱۴ شرایط زمین بهتر نشد،‏ بلکه حتی وخیم‌تر شد؟‏ چون در آن زمان عیسی حکمرانی‌اش را بر آسمان آغاز کرد نه بر زمین.‏ عیسی در آسمان میکائیل خوانده شده است.‏ در کتاب مقدّس آمده است،‏ پس از این که او به پادشاهی رسید با شیطان و حامیانش در آسمان جنگید و آنان را بر زمین افکند.‏ (‏مکاشفه ۱۲:‏۷-‏۹،‏ ۱۲‏)‏ شیطان دستش از آسمان کوتاه شد و از آنجا که می‌داند زمانی اندک دارد،‏ بسیار خشمگین است.‏ آری،‏ خدا مقصودش را برای زمین به زودی به انجام خواهد رساند و شیطان را داوری خواهد نمود.‏ (‏مَتّی ۶:‏۱۰‏)‏ حال بررسی می‌کنیم که چگونه سه سوار دیگر در کتاب مکاشفه تأیید می‌کنند که ما به‌راستی در «روزهای آخر» و زمان‌های سخت  زندگی می‌کنیم.‏ برخلاف سوار اول که مظهر یک شخص یعنی عیسی مسیح است،‏ سه سوار دیگر که به دنبال او می‌آیند،‏ مظهر شرایط سراسر زمینند که بر جامعهٔ بشری سایه افکنده است.‏

سوار اسب سرخ

‏«پس اسب دیگری بیرون آمد که رنگش سرخ آتشین بود.‏ به سوار آن اختیار داده شد که صلح را از زمین بردارد تا مردم به کشتار یکدیگر بپردازند.‏ شمشیری بزرگ نیز به او داده شد.‏»—‏مکاشفه ۶:‏۴‏.‏

این سوار مظهر جنگ است.‏ توجه کنید که او نه فقط از یک قوم بلکه از تمام زمین صلح را برمی‌دارد.‏ سال ۱۹۱۴ برای اولین بار در تاریخ بشر جنگی جهانی در گرفت.‏ پس از آن،‏ جنگ جهانی دوم آغاز شد که از جنگ جهانی اول ویرانگرتر بود.‏ تخمین زده شده است که از سال ۱۹۱۴ تعداد کل کشته‌شدگان جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی بیش از ۱۰۰ میلیون نفر بوده است!‏ علاوه بر کشته‌شدگان،‏ این جنگ‌ها تعداد بی‌شماری آسیب‌دیده،‏ مجروح و معلول نیز به جا گذاشت.‏

به‌راستی جنگ‌های دوران ما تأییدی است بر این که ما در «روزهای آخر» زندگی می‌کنیم.‏ برای اولین بار در تاریخ بشر،‏ انسان تا آن حد پیش رفته که قادر است زندگی کل بشر را نابود کند.‏ حتی سازمان‌هایی که به اصطلاح جهت برقراری صلح و امنیت فعالند،‏ همچون سازمان ملل،‏ قادر نبوده‌اند صلح را برقرار کنند و سوار این اسب سرخ را متوقف سازند.‏

سوار اسب سیاه

‏«نگاه کردم و اسبی سیاه دیدم و سوار آن ترازویی در دست داشت.‏ آنگاه از میان آن چهار موجود زنده چیزی شبیه صدایی شنیدم که گفت:‏ ‹یک پیمانه گندم،‏ به یک دینار و سه پیمانه جو،‏ به یک دینار.‏ همچنین به روغن زیتون و شراب آسیبی مرسان.‏›»—‏مکاشفه ۶:‏۵،‏ ۶‏.‏

این سوار مظهر قحطی است.‏ در این آیه از قیمت بالای مواد غذایی صحبت شده است.‏ یک پیمانه گندم (‏در اینجا ٫۰۸‏۱ لیتر)‏ یک دینار است؛‏ یعنی تمامی دستمزد روزانهٔ یک کارگر در قرن اول.‏ (‏مَتّی ۲۰:‏۲‏)‏ همچنین یک دینار قیمت سه پیمانه جو (‏در اینجا ٫۲۴‏۳ لیتر)‏ است،‏ غلّه‌ای که کم ارزش‌تر از گندم شمرده می‌شد.‏ حال چگونه می‌توان شکم اعضای یک خانوادهٔ پرجمعیت را سیر کرد؟‏ در واقع در این آیه هشداری نهفته است که مردم باید حتی در مصرف مواد غذایی روزانه‌شان صرفه‌جویی کنند.‏ برای به تصویر کشیدن این نکته با توجه به فرهنگ و محصول عمدهٔ آن زمان از روغن زیتون و شراب نام برده شده است.‏

آیا شواهدی وجود دارد که نشان دهد از سال ۱۹۱۴ سوار اسب سیاه به پیش می‌تازد؟‏ بی‌شک چنین است.‏ طی قرن بیستم حدود ۷۰ میلیون نفر به دلیل قحطی جان خود را از دست داده‌اند.‏ در گزارشی معتبر تخمین زده شده است که «در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ حدود ۸۰۵ میلیون نفر،‏ یعنی حدود یک نفر از هر نه نفر در دنیا از سوء تغذیه رنج می‌برند.‏» در گزارشی دیگر آمده است:‏ «هرساله گرسنگی بیش از سه بیماری ایدز،‏ مالاریا و سِل جان افراد را در کام خود فرو می‌برد.‏» با وجود تلاش‌های بسیاری برای رساندن غذا به گرسنگان،‏ سوار اسب سیاه همچنان به پیش می‌تازد.‏

سوار اسب رنگ‌پریده

‏«نگاه کردم و اسبی رنگ‌پریده دیدم که سوارش مرگ نام داشت و گور،‏ نزدیک او از عقبش می‌رفت.‏ اختیار یک چهارم زمین به آنان داده شد تا مردم را با شمشیری بلند،‏ با قحطی،‏ با بیماری مرگبار و با حیواناتِ وحشیِ زمین بکشند.‏»—‏مکاشفه ۶:‏۸‏.‏

سوار چهارم مظهر مرگی است که مسبب آن بیماری‌های همه‌گیر و امراض دیگر است.‏ کمی بعد از سال ۱۹۱۴ ده‌ها میلیون نفر به آنفولانزای اسپانیایی مبتلا شدند و جان سپردند.‏ گفته می‌شود حدود ۵۰۰ میلیون نفر در دنیا،‏ یعنی از هر سه نفر یک نفر،‏ به این بیماری مبتلا شدند.‏

اما آنفولانزای اسپانیایی تنها شروع این بلایا بود.‏ محققان تخمین زده‌اند که طی قرن بیستم صدها میلیون نفر از آبله‌مرغان جان سپردند.‏ با وجود تحقیقات پزشکی گستردهٔ اخیر،‏ میلیون‌ها نفر بر اثر بیماری‌های ایدز،‏ سِل و مالاریا جان خود را از دست داده‌اند.‏

در واقع جنگ،‏ قحطی و بیماری‌های مرگبار همگی به یک چیز ختم می‌شود؛‏ به مرگ.‏ در نهایت گور بی‌رحمانه قربانی‌های این فجایع را در خود فرو می‌برد و راه گریزی نیز باقی نمی‌گذارد.‏

 روزهای خوش در راه است

پایان این روزهای سخت و پر از مصیبت نزدیک است.‏ در سال ۱۹۱۴ عیسی دست شیطان را از آسمان کوتاه کرد.‏ از این رو نفوذ شیطان تنها به زمین محدود شد.‏ اما به یاد داشته باشید که عیسی ‹پیروزی خود را کامل خواهد کرد.‏› (‏مکاشفه ۶:‏۲؛‏ ۱۲:‏۹،‏ ۱۲‏)‏ به‌زودی یَهُوَه خدا از طریق عیسی وارد عمل خواهد شد.‏ عیسی در جنگی که در کتاب مقدّس حارمَگِدّون نامیده شده است نفوذ شیطان را از زمین نیز برمی‌دارد و حامیان او را نابود خواهد کرد.‏ (‏مکاشفه ۲۰:‏۱-‏۳‏)‏ عیسی سه سوار دیگر را متوقف خواهد کرد.‏ علاوه بر این او مصیبت‌هایی را که آنان به وجود آورده‌اند نیز خنثی می‌کند و شرایط را بهبود می‌بخشد.‏ آن زمان چگونه خواهد بود؟‏ به پیام نویدبخش کتاب مقدّس توجه کنید.‏

در آن زمان به جای جنگ،‏ صلح برپا خواهد شد.‏ یَهُوَه خدا خود گفته است که «جنگها را تا کرانهای زمین پایان می‌بخشد؛‏ کمان را می‌شکند و نیزه را خُرد می‌کند.‏» (‏مزمور ۴۶:‏۹‏)‏ در آن زمان عاشقان صلح و دوستی از فراوانی صلح و سلامتی بر زمین لذّت خواهند برد.‏—‏مزمور ۳۷:‏۱۱‏.‏

آن زمان به جای قحطی،‏ مواد غذایی به وفور برای همه مهیا خواهد بود.‏ یَهُوَه خدا خود گفته است که غلّه در سراسر زمین فراوان می‌گردد و بر فراز تپه‌ها موج می‌زند.‏—‏مزمور ۷۲:‏۱۶‏.‏

عیسی به زودی مصیبت‌هایی را که سه سوار دیگر به وجود آورده‌اند از میان می‌برد و زندگی بر زمین را سامان می‌بخشد

آن زمان به جای مرگ و بیماری‌های مهلک،‏ همهٔ ساکنین زمین از سلامتی کامل و زندگی ابدی برخوردار خواهند شد.‏ یَهُوَه خدا خود گفته است که «هر اشکی را از چشمانشان پاک خواهد کرد.‏ دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد نیز وجود نخواهد داشت.‏»—‏مکاشفه ۲۱:‏۴‏.‏

زمانی که عیسی بر زمین بود،‏ چه کرد؟‏ او صلح را ترویج داد،‏ با معجزه به هزاران نفر خوراک داد،‏ بیماران را شفا بخشید و حتی مردگان را به زندگی بازگرداند.‏ در واقع عیسی به این طریق نشان داد که در آینده تحت حکمرانی‌اش در سراسر زمین،‏ انسان‌ها از چه برکاتی برخوردار خواهند شد.‏—‏مَتّی ۱۲:‏۱۵؛‏ ۱۴:‏۱۹-‏۲۱؛‏ ۲۶:‏۵۲؛‏ یوحنا ۱۱:‏۴۳،‏ ۴۴‏.‏

شاهدان یَهُوَه مشتاقند که از طریق کتاب مقدّس به شما یاری رسانند تا برای رویدادهایی که در پیش است،‏ آماده باشید.‏ آیا مایلید اطلاعات بیشتری کسب کنید‏؟‏

^ بند 7 یَهُوَه نام خداست که آن را در کلامش آشکار ساخته است.‏