مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 موضوع اصلی این شماره | تاختن چهار سوار—‏تأثیر آن بر زندگی ما

چهار سوار و شما

چهار سوار و شما

اسب‌ها به پیش می‌تازند و صدای رعدآسای سُمشان به گوش می‌رسد!‏ در کتاب مقدّس چهار اسب قدرتمند و سوارانشان صحنه‌ای زنده و پرشور را به تصویر می‌کشند.‏ اولین سفید است و پادشاهی پرشکوه که تازه تاج بر سرش نهاده شده بر آن سوار است.‏ در پس آن،‏ اسب دوم به رنگ سرخ آتشین می‌تازد و سوار آن صلح و آرامش را از سراسر زمین برمی‌گیرد.‏ سومین اسب که همچون شب سیاه است در پشت آنان می‌تازد و سوار آن ترازویی در دست دارد که پیامی غم‌انگیز یعنی پیام قحطی را اعلام می‌کند.‏ چهارمین،‏ اسبی رنگ‌پریده است و سوار آن مرگ نام دارد و پیام‌آور بیماری‌ها و خطرات مهلک و کشنده است.‏ گور نیز نزدیک او و از عقبش می‌آید و جان‌ها را به کام خود می‌کشد.‏—‏مکاشفه ۶:‏۱-‏۸‏.‏

‏«وقتی برای اولین بار دربارهٔ چهار اسب‌سوار خواندم،‏ ترسیدم.‏ احساس کردم که روز داوری نزدیک است و چون آمادگی آن را ندارم،‏ نجات پیدا نمی‌کنم.‏»—‏کریستَل.‏

‏«رؤیای چهار اسب و سوارانشان مرا مجذوب خود کرده بود.‏ وقتی معنی آن را درک کردم،‏ پرمفهوم و کاملاً منطقی بود.‏»—‏اِد.‏

آیا از رؤیای چهار سوار در کتاب مکاشفه همچون کریستَل احساس ترس می‌کنید یا همچون اِد این رؤیا برایتان پرمفهوم و منطقی است؟‏ در هر صورت این سواران که بر اسب‌هایشان می‌تازند،‏ یکی از معروف‌ترین صحنه‌هایی است که در کتاب مکاشفه،‏ آخرین بخشِ کتاب مقدّس به تصویر کشیده شده است.‏ شاید باور نداشته باشید،‏ اما از درک این رؤیا می‌توانید بهرهٔ فراوان ببرید.‏ چرا چنین می‌گوییم؟‏ خدا خود گفته است که با خواندن،‏ تعلیم یافتن و به کار بستن آنچه در این کتابِ مملو از پیشگویی آمده است،‏ می‌توان شادی واقعی یافت.‏—‏مکاشفه ۱:‏۱-‏۳‏.‏

رؤیای چهار سوار در کتاب مکاشفه برخی را به وحشت می‌اندازد،‏ اما این رؤیا برای این منظور نگاشته نشده است.‏ برای میلیون‌ها نفر این رؤیا تقویت کنندهٔ ایمانشان بوده است و حتی نویدبخش امیدی روشن برای آینده.‏ برای شما نیز می‌تواند چنین باشد.‏ پس شما را ترغیب می‌کنیم مقالهٔ بعد را نیز بخوانید.‏