مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

برج دیده‌بانی شمارهٔ ۳، ۲۰۱۷ | تاختن چهار سوار—‏تأثیر آن بر زندگی ما

نظر شما چیست؟‏

پیشگویی‌های بسیاری در کتاب مقدّس آمده است،‏ در بخشی از این کتاب به طور سمبولیک،‏ صحنه‌ای در مورد تاختن چهار سوار به تصویر کشیده شده است که به دوران ما مربوط می‌شود.‏ برخی نسبت به دانستن مفهوم این پیشگویی‌هاکنجکاوند و برخی بی‌تفاوت.‏ ببینید کتاب مقدّس در این باره چه می‌گوید:‏

‏«خوشا به حال کسی که کلام این پیشگویی را با صدای بلند می‌خواند و خوشا به حال کسانی که آن را می‌شنوند.‏»‏‏—‏مکاشفه ۱:‏۳‏.‏

در این مجلّه توضیح داده می‌شود که تاختن چهار سوار به چه مفهوم است و نویدبخش چه خبر خوشی است.‏

 

موضوع اصلی این شماره

چهار سوار و شما

تاختن چهار اسبِ سفید،‏ سرخ،‏ سیاه و رنگ‌پریده یکی از معروف‌ترین صحنه‌های کتاب مکاشفه،‏ آخرین بخش در کتاب مقدّس است.‏

موضوع اصلی این شماره

چهار سوار چه کسانی هستند؟‏

در این مقاله مفهوم رؤیای چهار سوار در کتاب مکاشفه روشن خواهد شد.‏

مدرکی دیگر

شاید شما ندانید که تَتِنایی چه کسی بود،‏ اما این که شواهد باستان‌شناسی هویت او را ثابت می‌کند نشانگر حقیقتی بسیار مهم است.‏

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

بیسبال را بیش از هر چیز دوست داشتم!‏

سموئیل هَمیلتون چنان علاقه‌ای به بیسبال داشت که همهٔ زندگی‌اش در آن خلاصه می‌شد،‏ اما مطالعهٔ کتاب مقدّس زندگی او را تغییر داد.‏

از ایمانشان سرمشق بگیریم

‏«تو زنی زیباروی هستی»‏

در مصر،‏ امیران آن کشور متوجه زیبایی خیره‌کنندهٔ سارا شدند.‏ آنچه پس از آن روی داد می‌تواند برایتان جالب باشد.‏

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

آیا خدا میان انسان‌ها تبعیض قائل می‌شود؟‏ آیا خدا برخی انسان‌ها را برکت می‌دهد و برخی را لعنت کرده است؟‏