مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

موضوع اصلی این شماره | چگونه از خواندن کتاب مقدّس فایده ببریم؟‏

چگونه خواندن کتاب مقدّس را آغاز کنیم؟‏

چگونه خواندن کتاب مقدّس را آغاز کنیم؟‏

چطور می‌توانید خواندن کتاب مقدّس را لذّت‌بخش‌تر کنید و از آن نهایت استفاده را ببرید؟‏ در ادامه پنج پیشنهاد را بررسی می‌کنیم که به بسیاری کمک کرده است.‏

فضایی مناسب برای خود فراهم کنید.‏ مکانی ساکت و آرام انتخاب کنید.‏ هر آنچه را که باعث حواس‌پرتی می‌شود کنار بگذارید تا بتوانید بر آنچه می‌خوانید تمرکز کنید.‏ نور کافی و هوای تازه نیز به شما کمک می‌کند تا از مطالعه‌تان بیشتر فایده ببرید.‏

فکر و ذهن خود را آماده کنید.‏ اگر طرز فکر شما همچون طرز فکر کودکی باشد که آمادهٔ تعلیم گرفتن از پدر مهربانش است،‏ از خواندن کتاب مقدّس فایده خواهید برد؛‏ چرا که این کتاب از طرف پدر آسمانی‌مان،‏ خداست.‏ اگر افکاری منفی دربارهٔ کتاب مقدّس در ذهن دارید،‏ بهتر است آن‌ها را کنار بگذارید تا راه را برای دریافت تعالیم الٰهی باز کنید.‏—‏مزمور ۲۵:‏۴‏.‏

پیش از خواندن دعا کنید.‏ کتاب مقدّس حاوی افکار خداست.‏ پس بدون شک برای درک آن به کمک او نیاز داریم.‏ او وعده داده است که «به هر کس که از او بخواهد،‏ روح‌القدس را خواهد داد!‏» (‏لوقا ۱۱:‏۱۳‏)‏ روح مقدّس خدا فکر و ذهن شما را باز می‌کند تا طرز فکر او را درک کنید و «حتی عمق حکمت خدا» را نیز دریابید.‏—‏۱قُرِنتیان ۲:‏۱۰‏.‏

بر آنچه می‌خوانید تعمّق کنید.‏ متن کتاب مقدّس را روزنامه‌وار نخوانید.‏ دربارهٔ آنچه می‌خوانید خوب فکر کنید.‏ هنگام خواندن از خود بپرسید:‏ ‹شخصی که شرح‌حالش را می‌خوانم چه خصوصیاتی دارد؟‏ آنچه را که می‌خوانم چطور در زندگی‌ام به کار بندم؟‏›‏

اهدافی مشخص تعیین کنید.‏ به منظور فایده بردن از خواندن کتاب مقدّس باید به دنبال نکاتی باشید که زندگی شما را بهبود می‌بخشد.‏ شاید بتوانید چنین اهدافی برای خود بگذارید:‏ ‹می‌خواهم با شخصیت خدا بیشتر آشنا شوم.‏› ‹می‌خواهم شخصی بهتر یا همسری بهتر شوم.‏› سپس بخش‌هایی از کتاب مقدّس را که برای دستیابی به هدفتان به شما کمک می‌کند بخوانید.‏ *

پنج پیشنهاد بالا به شما کمک می‌کند که خواندن کتاب مقدّس را آغاز کنید.‏ در مقالهٔ بعد پیشنهادات دیگری را بررسی می‌کنیم که به‌کارگیری آن‌ها مطالعهٔ شما را جذاب‌تر و لذّت‌بخش‌تر خواهد کرد.‏

^ بند 8 اگر دقیقاً نمی‌دانید برای دستیابی به هدفتان کدام بخش از کتاب مقدّس را بخوانید،‏ شاهدان یَهُوَه مشتاقند تا در این زمینه به شما کمک کنند.‏