مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا عیسی خداست؟‏

آیا عیسی خداست؟‏

بسیاری از مردم عیسی را به عنوان تأثیرگذارترین فرد تاریخ می‌دانند.‏ اما آیا عیسی خود خداست یا فقط یک انسان خوب بود؟‏