مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا عالم هستی آفریده شده است؟‏

آیا عالم هستی آفریده شده است؟‏

وسعت عالم هستی بسیار حیرت‌انگیز است.‏ اما چه چیزی باعث به وجود آمدن این عالم شده است؟‏ آیا می‌توان به گفته‌های کتاب مقدّس در مورد چگونگی آغاز عالم هستی اعتماد کرد؟‏