نظرخواهی در مورد منشأ حیات

افرادی با پیشینه‌های گوناگون توضیح می‌دهند که چرا به وجود آفریدگار پی بردند.‏

مونیکا ریچاردسون:‏ یک پزشک دلیل اعتقادش را بیان می‌کند

برای او سؤال بود که آیا تولّد یک انسان معجزه است یا طراحی در پس آن وجود دارد.‏ تجربیاتش به عنوان پزشک او را به چه نتیجه‌ای رساند؟‏

مَسیمو تیسْتارِلی:‏ یک متخصص رباتیک دلیل اعتقادش را بیان می‌کند

او نظریهٔ تکامل را زیر سؤال می‌برد؛‏ زیرا برای علم ارزش بسیار قائل است.‏

پییر مازنی:‏ پروفسور حقوق دلیل اعتقادش را بیان می‌کند

او در زمان حکومت کمونیست متولّد شد.‏ در آن زمان اعتقاد به وجود آفریدگار برای بسیاری غیرمنطقی بود.‏ توجه کنید که چرا او اعتقادش را تغییر داد.‏

ایرن هاف لورِنسو:‏ یک جرّاح ارتوپد دلیل اعتقادش را بیان می‌کند

تحقیقات و فعالیت‌های او در زمینهٔ زانوی مصنوعی سبب شد که به باور خود در مورد تکامل شک کند.‏