مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

معرفی بروشور آیا حیات آفریده شده است؟‏

معرفی بروشور آیا حیات آفریده شده است؟‏

آیا آگاهی از این امر که چگونه به وجود آمده‌ایم کمک می‌کند تا به دلیل هستی‌مان پی ببریم؟‏ این کلیپ،‏ بروشور آیا حیات آفریده شده است؟‏ را معرفی می‌کند.‏