مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا مایلید خبری خوش بشنوید؟‏

آیا مایلید خبری خوش بشنوید؟‏

با وجود اخبار بدی که هر روزه می‌شنویم،‏ خبر خوش را کجا می‌توان یافت؟‏ این کلیپ برای معرفی بروشور خبری خوش از سوی خدا تنظیم شده است.‏