مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

به‌یقین خدا او را سَرور و مسیح ساخت—‏قسمت اول

به‌یقین خدا او را سَرور و مسیح ساخت—‏قسمت اول

شما بر چه مبنایی یقین دارید که خدا عیسی را سَرور و مسیح ساخته است؟‏ با تماشای این ویدیو به شواهد موجود توجه کنید.‏