مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شگفتی‌های آفرینش بازتابی از صفات خدا

شگفتی‌های آفرینش بازتابی از صفات خدا

با مشاهدهٔ طبیعت می‌توانیم بیشتر در مورد آفریدگارمان یاد بگیریم و به او نزدیک‌تر بشویم.‏