شگفتی‌های آفرینش بازتابی از صفات خدا

با بررسی دقیق طبیعت،‏ خصوصیات آفریدگار را تشخیص می‌دهیم و به او نزدیک‌تر می‌شویم.‏

شگفتی‌های آفرینش بازتابی از صفات خدا

آیا هر روز به آفرینش خدا توجه می‌کنید؟‏ حکمت بی‌انتها خدا و عمق محبتش برای ما در آفرینش دیده می‌شود.‏

نور و رنگ

رنگ‌های زیبای آفرینش یَهُوَه بازتابی از عمق عشق و محبت دائمی او به ماست.‏

آب

بررسی ویژگی‌های آب گواهی است بر این که یَهُوَه خدا با حکمت بی‌کرانش آفریدگار عالم است.‏

طراحی موجودات زنده

آیا گواهی برای اثبات طرح هوشمند و هماهنگی کلّی در میان موجودات زنده یافت می‌شود؟‏

طرح‌های هندسی

ما هر روز طرح‌های هندسی مختلفی در اطرافمان مشاهده می‌کنیم که بر کار سخت و دقیق طراحان گواهی می‌دهد.‏

نمایش تصویری

زیبایی کهکشان‌ها بازتاب کدام خصوصیات آفریدگارمان است؟‏