مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

چگونه می‌توانیم از درستی کتاب مقدّس یقین یابیم؟‏

چگونه می‌توانیم از درستی کتاب مقدّس یقین یابیم؟‏

در کتاب مقدّس می‌خوانیم که این کتاب «کلام خدا» است؛‏ خدایی که «غیرممکن است دروغ بگوید.‏» (‏۱تِسالونیکیان ۲:‏۱۳؛‏ تیتوس ۱:‏۲‏)‏ آیا این آیات واقعاً حقیقت دارند یا این کتاب فقط مجموعه‌ای از داستان و افسانه‌هاست؟‏