دانیال:‏ یک عمر زندگی پرایمان

دور از خانه،‏ ایمان و وفاداری دانیال مورد آزمایش قرار می‌گیرد.‏ او مصمم است هنگام روبرویی با چالش‌های زندگی امیدش به یَهُوَه باشد.‏

دانیال:‏ یک عمر زندگی پرایمان—‏قسمت اول

آیا دانیال،‏ با وجود دوری از خانواده و ویران شدن شهر اورشلیم،‏ به یَهُوَه خدایش نزدیک می‌ماند؟‏

دانیال:‏ یک عمر زندگی پرایمان—‏قسمت دوم

امپراتوری قدرتمند ماد و پارس قد عَلم می‌کند.‏ دانیال با دشمنانی جدید روبرو می‌شود و ایمانش به روشی بی‌سابقه مورد آزمایش قرار می‌گیرد.‏