مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

یَهُوَه خدا یاور توست

یَهُوَه خدا یاور توست

در این ویدیو سرگذشت مردی به نمایش گذاشته شده است که با تأمّل بر آیه‌ای از کتاب مقدّس متوجه می‌شود که خدا از او انتظار کاملیت ندارد.‏