مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

پیدا کردن دوست جدید در جایی که انتظار ندارید

پیدا کردن دوست جدید در جایی که انتظار ندارید

در این کلیپ،‏ مردی به نام اَکیل تماس خود را با دوستانش از دست می‌دهد.‏ با این حال،‏ گزارش داوود و یوناتان به او کمک می‌کند که دوستانی در جایی که انتظارش را نداشت،‏ پیدا کند.‏