مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

با گوش دادن به پند حکیم شوید

با گوش دادن به پند حکیم شوید

در این کلیپ،‏ پیر جماعتی که به بونگ‌سو پند می‌دهد،‏ برادری جوان است.‏ بونگ‌سو متوجه می‌شود که منشأ این پند در اصل،‏ یَهُوَه است و آن را می‌پذیرد.‏