به‌کارگیری اصول کتاب مقدّس

کلام خدا به شما کمک می‌کند که افکار و اعمال خود را با اصول کتاب مقدّس تطبیق دهید.‏ چند نمونه را در نظر گیرید که عمق حکمت کلام خدا را نشان می‌دهد.‏

پیدا کردن دوست جدید در جایی که انتظار ندارید

ما انسان‌ها به یک دوست نیاز داریم.‏ اصول کتاب مقدّس چگونه می‌تواند به شما کمک کند تا دوستان جدید پیدا کنید؟‏

یَهُوَه خدا یاور توست

برای خدمت به خدا،‏ لازم نیست که کامل باشید.‏ در اصل،‏ خدا می‌خواهد در خدمتتان موفق باشید و او شما را یاری خواهد کرد.‏

با گوش دادن به پند حکیم شوید

به پند دقت کنید،‏ نه به پنددهنده.‏ پند و اندرز پیران جماعت،‏ گواهی از محبت یَهُوَه به ماست.‏