مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا یحیای تعمیددهنده حقیقتاً وجود داشته است؟‏

آیا یحیای تعمیددهنده حقیقتاً وجود داشته است؟‏

 در انجیل‌ها به مردی به نام یحیای تعمیددهنده اشاره می‌شود که در منطقهٔ یهودیه در مورد پادشاهی خدا موعظه می‌کرد.‏ اما آیا گزارشات تاریخی نیز صحّت این امر را تأیید می‌کنند؟‏ بیایید این موضوع را بررسی کنیم:‏

  •   کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «یحیای تعمیددهنده به بیابان یهودیه آمد و در آنجا موعظه می‌کرد.‏ او می‌گفت:‏ ‹توبه کنید؛‏ زیرا پادشاهی آسمان‌ها نزدیک شده است.‏›» (‏مَتّی ۳:‏۱،‏ ۲‏)‏ آیا می‌توان درستی این موضوع را ثابت کرد؟‏ بله.‏

     تاریخ‌نگاری به نام فلاویوس یوسفوس که در قرن اول میلادی زندگی می‌کرد،‏ در کتاب خود به مردی به نام «یحیی معروف به تعمیددهنده» اشاره کرد که «یهودیان را به درستکاری و تقوا و تعمید ترغیب می‌کرد.‏»—‏«تاریخ باستانی یهود،‏ کتاب هجدهم.‏»‏ a

  •   کتاب مقدّس توضیح می‌دهد که یحیی،‏ هیرودیس آنتیپاس را که فرماندار جلیل و پیریه بود سرزنش کرد.‏ هیرودیس ادعا می‌کرد که مانند یهودیان تحت شریعت موسی است.‏ یحیی از هیرودیس به دلیل ازدواج با هیرودیا،‏ همسر برادر ناتنی خود مورد انتقاد قرار داد.‏ (‏مَرقُس ۶:‏۱۸‏)‏ منابعی جز کتاب مقدّس نیز صحّت این موضوع را ثابت می‌کند.‏

     به گفتهٔ یوسفوس تاریخ‌نگار،‏ آنتیپاس «عاشق هیرودیا شد» و «بی‌شرمانه مسئلهٔ ازدواج را با او پیش کشید.‏» هیرودیا پذیرفت و از شوهر خود جدا شد و با آنتیپاس ازدواج کرد.‏

  •   کتاب مقدّس می‌گوید که ‹مردم اورشلیم،‏ همچنین تمامی اهالی یهودیه و نواحی اطراف رود اردن نزد یحیی می‌آمدند و در رود اردن به دست او تعمید می‌گرفتند.‏›—‏مَتّی ۳:‏۵،‏ ۶‏.‏

     یوسفوس نیز این گفته را تأیید کرد و نوشت که مردم به صورت «گروهی» به دیدن یحیی می‌رفتند و «از موعظه‌های او بسیار تحت تأثیر قرار می‌گرفتند.‏»‏

 بنابراین واضح است یوسفوس تاریخ‌نگار که در قرن اول میلادی می‌زیست یقین داشت که یحیای تعمیددهنده وجود داشته است.‏ ما هم می‌توانیم چنین باوری داشته باشیم.‏

a Jewish Antiquities, Book XVIII