مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کلیپی از فیلم مستند «کتاب مقدّس برای آنان پرارزش بود» (‏ویلیام تیندِل)‏

کلیپی از فیلم مستند «کتاب مقدّس برای آنان پرارزش بود» (‏ویلیام تیندِل)‏

در این کلیپ از فیلم مستند «کتاب مقدّس برای آنان پرارزش بود،‏» با سرگذشت ویلیام تیندِل و نحوه‌ای که عهد جدید را به زبان انگلیسی ترجمه کرد،‏ آشنا می‌شوید.‏