مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

E‎+‎/‎taseffski‎/‎via Getty Images ‎)‎Stock photo Posed by model.‎(‎

هوشیار باشید!‏

افزایش مشکلات روحی روانی در نوجوانان—‏کتاب مقدّس چه می‌گوید؟‏

افزایش مشکلات روحی روانی در نوجوانان—‏کتاب مقدّس چه می‌گوید؟‏

 دوشنبه ۱۳ فوریه ۲۰۲۳،‏ مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در آمریکا a گزارشی را دربارهٔ وضعیت روحی روانی نوجوانان آن کشور منتشر کرد.‏ در این گزارش آمده که بیشتر از ۴۰ درصد از دانش آموزان دبیرستانی برای مدتی طولانی دچار غم و ناامیدی شده‌اند.‏

 دکتر کاتلین ایتِر،‏ مدیر بخش سلامت مدارس این مرکز b می‌گوید:‏ «ما دیده‌ایم که در ۱۰ سال گذشته وضعیت روحی روانی نوجوانان بدتر شده،‏ اما این مشکل در دختران بیشتر از همیشه است.‏ تعداد دخترانی که به خودکشی فکر کرده‌اند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند،‏ بیشتر شده است.‏»‏

 در این گزارش آمده:‏

  •    از هر ۱۰ دختر ۱ دختر (‏۱۴ درصد)‏ ناخواسته مجبور به رابطهٔ جنسی شده است.‏ دکتر ایتِر می‌گوید:‏ «این موضوع واقعاً نگران‌کننده است.‏ از هر ۱۰ دختری که می‌شناسید حداقل به یک نفرشان تجاوز شده است.‏»‏

  •    تقریباً از هر ۳ دختر ۱ دختر (‏۳۰ درصد)‏ به خودکشی جدی فکر کرده است.‏

  •    تقریباً از هر ۵ دختر ۳ دختر (‏۵۷ درصد)‏ مدتی طولانی دچار غم و ناامیدی شده‌اند.‏

 این آمار غم‌انگیز است!‏ نوجوانی،‏ دوران شور و شادی است.‏ چه چیز به نوجوانان کمک می‌کند که با نگرانی و استرس کنار بیایند؟‏ کتاب مقدّس چه می‌گوید؟‏

کمک‌هایی کارساز از کتاب مقدّس

 کتاب مقدّس نشان می‌دهد که ما در دورانی زندگی می‌کنیم که استرس و نگرانی زیاد است.‏ این کتاب دوران ما را ‏«زمان‌هایی سخت»‏ خوانده است.‏ (‏۲تیموتائوس ۳:‏۱-‏۵‏)‏ توصیه‌های این کتاب برای هر زمانی مفید است و به میلیون‌ها نوجوان در سراسر دنیا کمک کرده که با مشکلاتشان کنار بیایند.‏ به چند مقاله توجه کنید:‏

 کمک به نوجوانان برای مقابله با فکر خودکشی

 کمک به نوجوانان برای مقابله با افسردگی،‏ غم و افکار منفی

 کمک به نوجوانان برای مقابله با زورگویی و مزاحمت اینترنتی

 کمک به نوجوانان برای مقابله با آزار جنسی

توصیه‌های کاربردی کتاب مقدّس برای پدر و مادرها

 کتاب مقدّس به پدر و مادرها نشان می‌دهد که چطور می‌توانند به فرزندانشان در مقابله با مشکلاتشان کمک کنند.‏ به چند مقاله توجه کنید:‏

a Centers for Disease Control and Prevention ‎(‎CDC‎)‎

b CDCs Division of Adolescent and School Health ‎(‎DASH‎)‎