مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب مقدّس برای آنان پرارزش بود

کتاب مقدّس برای آنان پرارزش بود

مایکل سِروِتوس،‏ ویلیام تیندِل و عده‌ای دیگر به دلیل عشقشان به حقایق کلام خدا حتی حاضر بودند از جان خود بگذرند.‏