مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا یک نظام اقتصادی به دور از نابرابری امکان‌پذیر است؟‏

آیا یک نظام اقتصادی به دور از نابرابری امکان‌پذیر است؟‏

 مردم کشورها یکی پس از دیگری به خاطر نابرابری اقتصادی در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند.‏ این مشکلات به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا شدّت گرفته است.‏ قرنطینه،‏ کمبود مواد اولیه و دسترسی محدود به خدمات درمانی باعث شده است شکاف بین ثروتمندان و نیازمندان بیشتر آشکار شود.‏

 آیا مشکلات اقتصادی دنیا روزی حل می‌شود؟‏ بله.‏ به علاوه کتاب مقدّس توضیح می‌دهد که خدا چطور این مشکلات را حل خواهد کرد.‏

مشکلات اقتصادی‌ای که خدا حل خواهد کرد

 مشکل:‏ انسان‌ها نتوانسته‌اند یک نظام اقتصادی به وجود آورند که بتواند نیازهای همهٔ انسان‌ها را برآورده کند.‏

 راه حل:‏ خدا حکومت‌های بشری را با پادشاهی‌اش جایگزین می‌کند.‏ این حکومت از آسمان بر کل زمین حکمرانی می‌کند.‏—‏دانیال ۲:‏۴۴؛‏ مَتّی ۶:‏۱۰‏.‏

 نتیجه:‏ از آنجا که پادشاهی خدا بر کل دنیا فرمانروایی می‌کند،‏ می‌تواند به تمام مسائل آن رسیدگی کند.‏ انسان‌ها دیگر هیچ وقت فقیر نخواهند بود و در ترس بحران اقتصادی زندگی نخواهند کرد.‏ (‏مزمور ۹:‏۷-‏۹،‏ ۱۸‏)‏ در عوض،‏ آن‌ها از دسترنج خود لذّت می‌برند و از زندگی پربار و شادی با خانوادهٔ خود برخوردار می‌شوند.‏ کتاب مقدّس وعده می‌دهد:‏ «خانه‌ها بنا خواهند کرد،‏ و در آنها ساکن خواهند شد؛‏ تاکستانها غرس خواهند کرد،‏ و از میوهٔ آنها خواهند خورد.‏ دیگر بنا نخواهند کرد تا دیگران ساکن شوند،‏ و غرس نخواهند کرد تا دیگران بخورند.‏»—‏اِشَعْیا ۶۵:‏۲۱،‏ ۲۲‏.‏

 مشکل:‏ انسان‌ها نمی‌توانند از شرایطی که باعث رنج و مصیبت و کمبودهای مادی می‌شود،‏ اجتناب کنند.‏

 راه حل:‏ خدا از طریق پادشاهی‌اش هر آنچه را که باعث ترس و ناامنی می‌شود از بین می‌برد.‏

 نتیجه:‏ تحت پادشاهی خدا،‏ اتفاقاتی مانند جنگ،‏ کمبود غذا و همه‌گیری‌ها که باعث می‌شود انسان‌ها نتوانند نیازهای اصلی زندگی‌شان را تأمین کنند،‏ رخ نخواهد داد.‏ (‏مزمور ۴۶:‏۹؛‏ ۷۲:‏۱۶؛‏ اِشَعْیا ۳۳:‏۲۴‏)‏ خدا وعده می‌دهد:‏ «قوم من در منزلگاه‌های مملو از آرامش،‏ و مسکنهای ایمن و استراحتگاه‌های پر از آسایش ساکن خواهند شد.‏»—‏اِشَعْیا ۳۲:‏۱۸‏.‏

 مشکل:‏ مردم خودخواه و حریص از دیگران سوءاستفاده می‌کنند.‏

 راه حل:‏ تابعین پادشاهی خدا یاد می‌گیرند تا به نیازهای دیگران بیشتر از نیازهای خود اولویت بدهند.‏—‏مَتّی ۲۲:‏۳۷-‏۳۹‏.‏

 نتیجه:‏ تحت پادشاهی خدا،‏ همه از محبت خدا سرمشق می‌گیرند؛‏ محبتی که «در پی نفع خود نیست.‏» (‏۱قُرِنتیان ۱۳:‏۴،‏ ۵‏)‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «در تمامی کوه مقدس من هیچ آسیب و ویرانی نخواهد بود،‏ زیرا چنانکه آبها دریا را می‌پوشاند،‏ جهان از شناخت خداوند پر خواهد شد.‏»—‏اِشَعْیا ۱۱:‏۹‏.‏

 کتاب مقدّس توضیح می‌دهد که ما در روزهای آخر این نظام زندگی می‌کنیم و خدا به زودی طبق وعدهٔ خود،‏ تمام مشکلات اقتصادی را حل می‌کند.‏ * (‏مزمور ۱۲:‏۵‏)‏ در این میان،‏ اصول کتاب مقدّس می‌تواند به شما کمک کند تا با مشکلات اقتصادی کنار آیید.‏ برای مثال،‏ می‌توانید به مقالهٔ «‏چگونه می‌توانید با پول کمتری زندگی کنید؟‏‏» رجوع کنید.‏

^ بند 12 در مقالهٔ «‏کتاب مقدّس—‏منبعی قابل اعتماد برای یافتن حقیقت‏» ببینید که چرا می‌توان به آن اعتماد داشت.‏