مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

اکتشاف باستان‌شناسان اثباتی بر وجود داوود پادشاه

اکتشاف باستان‌شناسان اثباتی بر وجود داوود پادشاه

 طبق کتاب مقدّس،‏ داوود پادشاه در قرن یازدهم قبل از میلاد در سرزمین اسرائیل زندگی می‌کرد و نوادگان او به مدت صدها سال بر این سرزمین حکمرانی می‌کردند.‏ اما به ادعای برخی از منتقدان کتاب مقدّس،‏ گزارشات مربوط به داوود افسانه‌ای بیش نیست و بعدها توسط یکی از طایفه‌های اسرائیل روایت شده است.‏ با توجه به این ادعا،‏ آیا شخصی به نام داوود واقعاً وجود داشت؟‏

 در سال ۱۹۹۳،‏ باستان‌شناسی به نام ابراهیم بیران و همکارانش تکه‌سنگی در شهر تل‌دان واقع در شمال اسرائیل کشف کردند که عبارت «خاندان داوود» به زبان سامی بر آن حک شده بود.‏ قدمت این سنگ‌نوشته به قرن نهم قبل از میلاد برمی‌گردد و از قرار معلوم،‏ قسمتی از مجسمه‌ای بوده است که اَرامیان برای فخرفروشی در مورد پیروزی‌هایشان بر اسرائیل،‏ آن را ساخته بودند.‏

 در یک مقاله از «گزارشات روزانهٔ تاریخ کتاب مقدّس» چنین آمده است:‏ «برخی معتقدند که سنگ‌نوشتهٔ ‹خاندان داوود› ثابت نمی‌کند که داوود شخصی واقعی بوده است.‏ با این حال،‏ اکثر محققان کتاب مقدّس و باستان‌شناسان موافقند که اکتشاف این سنگ‌نوشته در شهر تل‌دان،‏ وجود داوود را تأیید می‌کند.‏ طبق مجلّهٔ علمی ‹مروری بر باستان‌شناسی کتاب مقدّس،‏› این اکتشاف یکی از مهم‌ترین اکتشافات مربوط به تاریخ کتاب مقدّس بوده است.‏»‏