۲قُرنتیان ۲‏:‏۱‏-‏۱۷

  • قصد پولُس شادی بخشیدن بود ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • بخشش و پذیرفتن فردی که اخراج شده بود ‏(‏۵-‏۱۱‏)‏

  • پولُس در تِروآس و مقدونیه ‏(‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏

  • خدمت و هدایت در صف پیروزمندان ‏(‏۱۴-‏۱۷‏)‏

    • تجارت نکردن با کلام خدا ‏(‏۱۷‏)‏

۲  پس نمی‌خواهم بار دیگر که نزدتان می‌آیم،‏ دیداری اندوهبار با شما داشته باشم؛‏ ۲  زیرا اگر من همهٔ شما را اندوهگین کنم،‏ چه کسی باقی می‌ماند که مرا شاد سازد؟‏ ۳  من این‌ها را نوشتم تا وقتی نزد شما می‌آیم،‏ کسانی که باید مرا شاد سازند،‏ مایهٔ اندوه من نشوند؛‏ زیرا اطمینان دارم که آنچه مرا شاد می‌سازد،‏ باعث شادی همهٔ شما نیز می‌شود.‏ ۴  من این‌ها را با اندوه بسیار،‏ دلی دردمند و چشمانی اشک‌آلود برای شما نوشتم،‏ نه تا غمگینتان کنم،‏ بلکه می‌خواستم شما را از عمق محبتی که به شما دارم،‏ آگاه سازم.‏ ۵  حال اگر کسی باعث اندوه شده است،‏ او نه فقط مرا،‏ بلکه تا حدّی همهٔ شما را نیز اندوهگین ساخته است–‏البته نمی‌خواهم در این مورد با تندی سخن بگویم.‏ ۶  آن شخص به اندازهٔ کافی از طرف اکثریت شما تنبیه شده است؛‏ ۷  حال باید با بزرگواری او را ببخشید و دلگرمی دهید،‏ مبادا شدّت اندوه،‏ او را از پا درآورد.‏* ۸  پس شما را ترغیب می‌کنم که محبت خود را به او ثابت کنید؛‏ ۹  زیرا دلیل دیگر نوشتنم به شما این است که می‌خواستم ببینم آیا اطاعت خود را در همه چیز به اثبات می‌رسانید،‏ یا نه؟‏ ۱۰  اگر شما کسی را ببخشید،‏ من نیز او را می‌بخشم.‏ در واقع،‏ اگر خطایی را بخشیده‌ام (‏البته اگر خطایی بوده باشد که ببخشم)‏ به خاطر شما و در حضور مسیح بوده است ۱۱  تا شیطان بر ما برتری نیابد؛‏* زیرا از نقشه‌های* او بی‌اطلاع نیستیم.‏ ۱۲  وقتی به تِروآس رسیدم تا در آنجا در مورد مسیح بشارت دهم،‏ دری برای خدمت به سَرور* در برابرم گشوده شد.‏ ۱۳  اما چون برادرم تیتوس را نیافتم،‏ دلم* آرام و قرار نداشت.‏ پس با شاگردان آن شهر خداحافظی کردم و به طرف مقدونیه به راه افتادم.‏ ۱۴  اما خدا را شکر می‌کنم که همواره ما را در اتحاد با مسیح در صف پیروزمندان هدایت می‌کند و از طریق ما رایحهٔ خوش شناخت خود را در همه جا پراکنده می‌سازد!‏* ۱۵  زیرا ما برای خدا رایحهٔ خوش مسیح هستیم؛‏ رایحه‌ای که هم در میان کسانی که در راه نجاتند پراکنده می‌شود و هم در میان آنانی که در راه هلاکتند.‏ ۱۶  اما برای کسانی که در راه هلاکتند،‏ بوی مرگ می‌دهد،‏ بویی که به مرگ می‌انجامد و برای آنانی که در راه نجاتند،‏ رایحهٔ حیات است،‏ رایحه‌ای که به حیات می‌انجامد.‏ به‌راستی چه کسی صلاحیت لازم را برای چنین خدمتی دارد؟‏ ۱۷  ما آن صلاحیت را داریم؛‏ زیرا برخلاف بسیاری دیگر با کلام خدا تجارت نمی‌کنیم،‏* بلکه در حکم فرستادگان خدا،‏ آری،‏ در حضور خدا و در اتحاد با مسیح،‏ با صداقت کامل سخن می‌گوییم.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «او را فرو بلعد».‏
یا:‏ «تا فریب شیطان را نخوریم».‏
یا:‏ «ترفندهای؛‏ انگیزه‌های».‏
یا احمالاً:‏ «خداوند»؛‏ به یونانی کوریئوس.‏
تحت‌اللفظی:‏ «روح»؛‏ به یونانی پنویْما.‏
یا:‏ «پخش می‌کند».‏
یا:‏ «سودجویی نمی‌کنیم».‏