۲قُرنتیان ۱۰‏:‏۱‏-‏۱۸

  • پولُس از خدمت خود دفاع می‌کند ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

    • اسلحهٔ ما از این دنیا نیست ‏(‏۴،‏ ۵‏)‏

۱۰  من،‏ پولُس که شما مرا وقتی نزدتان حاضرم حقیر می‌پندارید،‏ ولی وقتی غایبم جسور،‏ حال می‌خواهم با همان ملایمت و مهربانی مسیح از شما درخواستی کنم.‏ ۲  استدعا می‌کنم که مجبورم نسازید تا هنگام حضورم نزد شما با کسانی که تصوّر می‌کنند ما مطابق معیارهای دنیا* زندگی می‌کنیم،‏ جسورانه رفتار کنم و شدّت عمل به خرج دهم.‏ ۳  ما هرچند در این دنیا* زندگی می‌کنیم،‏ مطابق با معیارهای دنیا* نمی‌جنگیم؛‏ ۴  زیرا اسلحهٔ جنگ ما از این دنیا* نیست،‏ بلکه از طریق نیروی الٰهی قدرت دارد تا آنچه را دژمانند است،‏ فرو ریزد.‏ ۵  پس ما استدلال‌ها و هر عقیدهٔ تکبّرآمیزی را که در برابر شناخت خدا قد علم کند،‏ فرو می‌ریزیم و هر تفکّری را اسیر می‌سازیم و مطیع مسیح می‌گردانیم.‏ ۶  همچنین به محض این که نشان دهید کاملاً مطیع هستید،‏ آماده‌ایم تا آنانی را که از نافرمانی دست نمی‌کشند،‏ تنبیه کنیم.‏ ۷  شما به ظاهر می‌نگرید.‏ اگر کسی اطمینان دارد که از آنِ مسیح است،‏ بگذارید روی این نکته تأمّل کند:‏ همان طور که او از آنِ مسیح است،‏ ما نیز از آنِ او هستیم.‏ ۸  پس حتی اگر کمی بیش از اندازه به اختیاراتی فخر کنم که سَرور برای بنا و نه برای خُرد کردن شما به ما داده است،‏ خجل نخواهم شد.‏ ۹  اما نمی‌خواهم به نظر بیاید که سعی دارم شما را با نامه‌های خود هراسان سازم؛‏ ۱۰  زیرا بعضی می‌گویند:‏ «نامه‌هایش سنگین و پرقدرت است،‏ اما حضورش ضعیف و سخنانش تحقیرآمیز.‏» ۱۱  چنین اشخاصی باید بدانند که آنچه ما در غیاب خود از طریق نامه‌هایمان می‌گوییم،‏ همان را هنگام حضورمان به عمل خواهیم آورد.‏ ۱۲  ما جرأت نمی‌کنیم که خودمان را در حد کسانی قرار دهیم یا با کسانی مقایسه کنیم که خود را می‌ستایند.‏ این افراد که خودشان را با معیارهای خود محک می‌زنند و خود را با خویشتن مقایسه می‌کنند،‏ عاقلانه عمل نمی‌کنند!‏ ۱۳  اما ما بیش از حدّ فخر نمی‌کنیم،‏ بلکه تنها به اموری فخر می‌کنیم که قادر بودیم در محدودهٔ خود انجام دهیم؛‏ محدوده‌ای که خدا برای ما تعیین کرده است و حتی شما را نیز در بر می‌گیرد.‏ ۱۴  وقتی نزد شما می‌آییم،‏ در واقع از محدودهٔ خود پا فراتر نگذاشته‌ایم؛‏ زیرا نخستین کسانی بودیم که با بشارت در مورد مسیح نزد شما آمدیم.‏ ۱۵  ما به آنچه خود کرده‌ایم فخر می‌کنیم،‏ نه به آنچه دیگران کرده‌اند.‏ امید ما این است که با رشد هر چه بیشتر ایمانتان،‏ آنچه در محدودهٔ خود انجام داده‌ایم نیز رشد کند.‏ آنگاه دامنهٔ فعالیت ما گسترده‌تر خواهد شد ۱۶  و بشارت را به سرزمین‌هایی که در آن سوی منطقهٔ شماست،‏ اعلام خواهیم کرد.‏ بدین سان لازم نخواهد بود به کاری فخر کنیم که پیش از این در محدودهٔ فردی دیگر انجام شده است.‏ ۱۷  پس «آن که فخر می‌کند،‏ به یَهُوَه* فخر کند؛‏» ۱۸  زیرا کسی که خود را بستاید،‏ پذیرفته نمی‌شود،‏ بلکه کسی پذیرفته می‌شود که یَهُوَه* او را بستاید.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «مطابق جسم».‏
تحت‌اللفظی:‏ «در جسم».‏
تحت‌اللفظی:‏ «مطابق جسم».‏
تحت‌اللفظی:‏ «جسمانی».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏