به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب مقدّس آنلاین | کتاب مقدّس—ترجمۀ دنیای جدید

۲قرنتیان ۸‏‏:‏۱‏‏-‏۲۴

فهرست محتوا

  • جمع‌آوری هدایا برای مسیحیان یهودیه ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • تیتوس به قُرِنتُس فرستاده می‌شود ‏(‏۱۶-‏۲۴‏)‏

۸  حال ای برادران،‏ می‌خواهیم شما را از این امر آگاه سازیم که لطف خدا به جماعت‌های مقدونیه* ارزانی شده است.‏ ۲  آنان حتی در زمانی که به سبب سختی‌های بسیار در بوتهٔ آزمایش قرار گرفتند،‏ با وجود فقر شدیدشان بسیار شاد بودند و سخاوت بی‌کران از خود نشان دادند؛‏ ۳  زیرا آنچه می‌دادند در حد توانایی‌شان بود و با اطمینان می‌گویم که گاه حتی بیش از توانایی‌شان بود ۴  و خود پیشقدم شده،‏ با اصرار زیاد از ما استدعا می‌نمودند تا در افتخارِ دادن هدایا و کمک به مقدّسان،‏ سهمی داشته باشند ۵  کاری که آنان انجام دادند،‏ بیش از انتظار ما بود؛‏ زیرا خود را در درجهٔ اول به سَرور تقدیم کردند و سپس مطابق ارادهٔ خدا به ما.‏ ۶  پس ما تیتوس را ترغیب کردیم تا همان طور که خود جمع‌آوری هدایای سخاوتمندانهٔ شما را آغاز کرده بود،‏ خود نیز آن را به پایان رساند.‏ ۷  با این حال،‏ همان طور که در همه چیز دولتمندید–‏یعنی در ایمان،‏ در کلام،‏ در شناخت،‏ در شور و شوق و در محبتی که بین ماست–‏باشد که در دادن این هدایا نیز از خود سخاوت فراوان نشان دهید.‏ ۸  من این را به شما حکم نمی‌کنم،‏ بلکه می‌خواهم شما را از شور و شوق دیگران آگاه سازم و خلوص محبتتان را بیازمایم؛‏ ۹  زیرا شما با لطف سَرورمان عیسی مسیح آشنایید که هرچند دولتمند بود،‏ به خاطر شما فقیر شد تا از طریق فقر او دولتمند شوید.‏ ۱۰  اکنون در این مورد پیشنهادی برای شما دارم:‏ از آنجا که یک سال می‌گذرد و شما نه تنها این کار را آغاز کردید،‏ بلکه اشتیاقتان را نیز به انجام دادن آن نشان دادید،‏ پس رسیدگی به این کار به نفع شماست.‏ ۱۱  بنابراین،‏ کاری را که آغاز کردید،‏ اکنون با همان اشتیاق و در حد توانایی و دارایی‌تان به پایان رسانید؛‏ ۱۲  زیرا هدیه به‌ویژه زمانی نزد خدا مقبول است که با میل و رغبت داده شود،‏ چون خدا انتظار ندارد که شخص بیش از توانایی خود بدهد،‏ بلکه تا آن حد که در توان دارد.‏ ۱۳  البته منظور من این نیست که برای راحتی دیگران بار را از شانهٔ آنان بردارم و بر شانهٔ شما بگذارم،‏ ۱۴  بلکه می‌خواهم مساوات برقرار شود؛‏ یعنی مازادی که اکنون دارید،‏ کمبود آنان را جبران کند و مازاد آنان نیز کمبود شما را.‏ آری،‏ بدین شکل مساوات برقرار خواهد شد.‏ ۱۵  چنان که نوشته شده است:‏ «شخصی که زیاد اندوخته بود،‏ مازادی نداشت و شخصی که کم اندوخته بود،‏ کمبودی نداشت.‏»‏ ۱۶  حال خدا را شکر می‌کنیم که همان توجه خالصانه‌ای را که ما به شما داریم،‏ در دل تیتوس نیز نهاده است؛‏ ۱۷  زیرا او نه تنها درخواست ما را پذیرفت،‏ بلکه خود با اشتیاق بسیار پیشقدم شد که نزد شما آید.‏ ۱۸  اما همراه او برادری را می‌فرستیم که در همهٔ جماعت‌ها به خاطر فعالیتی که در راه بشارت انجام می‌دهد،‏ تحسین می‌شود.‏ ۱۹  علاوه بر این،‏ او از طرف جماعت‌ها منصوب شده است تا در رساندن هدایا همسفر ما باشد.‏ این خدمت،‏ هم سَرور* را جلال می‌دهد و هم نشانگر اشتیاق ما در کمک به دیگران است.‏ ۲۰  به این ترتیب،‏ مانع آن خواهیم شد که کسی از نحوهٔ جمع‌آوری و توزیع این هدایای سخاوتمندانه ایراد بگیرد؛‏ ۲۱  زیرا ما ‹تلاش می‌کنیم که نه تنها در نظر یَهُوَه،‏* بلکه همچنین در نظر مردم،‏ در همهٔ امور صادقانه عمل کنیم.‏›‏ ۲۲  به علاوه،‏ ما همراه آنان برادر خود را نیز می‌فرستیم؛‏ برادری که سخت‌کوشی او در بسیاری امور بارها برای ما ثابت شده است و اکنون به خاطر اعتماد بسیارش به شما،‏ می‌خواهد حتی سخت‌کوشی بیشتری نشان دهد.‏ ۲۳  اما اگر کسی نسبت به تیتوس شکی دارد،‏ باید بگویم که تیتوس همسفر و همکار* من در خدمت به شماست،‏ یا اگر کسی شکی نسبت به برادران ما دارد،‏ باید بگویم که آنان فرستادگان* جماعت‌ها و مایهٔ جلال مسیح هستند.‏ ۲۴  پس محبت خود را در عمل به ایشان ثابت کنید و به جماعت‌ها نشان دهید که بی‌دلیل به شما افتخار نکرده‌ایم.‏

پاورقی‌ها

به پاورقی اعمال ۱۶:‏۹ رجوع شود.‏
یا احتمالاً:‏ «خداوند»؛‏ به یونانی کوریئوس.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «شریک».‏
تحت‌اللفظی:‏ «رسولان»؛‏ به یونانی اَپوستولوی.‏