به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب مقدّس آنلاین | کتاب مقدّس—ترجمۀ دنیای جدید

۲قرنتیان ۴‏‏:‏۱‏‏-‏۱۸

فهرست محتوا

  • نور بشارت ‏(‏۱-‏۶‏)‏

    • ذهن‌های بی‌ایمانان کور شده است ‏(‏۴‏)‏

  • گنج در ظروف خاکی ‏(‏۷-‏۱۸‏)‏

۴  پس،‏ از آنجا که ما این خدمت را از طریق رحمتی که به ما شده است،‏ داریم،‏ از آن دست نمی‌کشیم.‏ ۲  در عوض اعمال پنهانی و شرم‌آور را ترک کرده‌ایم،‏ رفتاری فریبکارانه نداریم و کلام خدا را تحریف نمی‌کنیم؛‏ بلکه با آشکار ساختن حقیقت،‏ سرمشقی نیکو از خود در حضور خدا به جا می‌گذاریم تا مورد تأیید وجدان همگان باشیم.‏ ۳  اگر بشارتی که اعلام می‌کنیم،‏ پوشیده است،‏ در واقع برای کسانی پوشیده است که در راه هلاکتند.‏ ۴  خدای این نظام حاضر* ذهن‌های این بی‌ایمانان را کور کرده است تا نور بشارت پرجلال در مورد همان مسیح که صورت خداست،‏ بر آنان تابیده نشود؛‏ ۵  زیرا ما،‏ نه در مورد خود،‏ بلکه در مورد عیسی مسیح موعظه می‌کنیم و می‌گوییم که عیسی سَرور است و ما به خاطر او غلامان شما هستیم؛‏ ۶  زیرا همان خدایی که گفت:‏ «نور از میان تاریکی بدرخشد،‏» نور خود را از طریق چهرهٔ مسیح،‏ بر دل‌های ما تابانده است تا شناخت پرجلال خدا دل‌های ما را روشن سازد.‏ ۷  اما ما این گنج را در ظروف خاکی* داریم تا آشکار باشد که قدرت فوق‌العادهٔ ما از خداست،‏ نه از خودمان.‏ ۸  ما از هر جهت سخت در فشاریم،‏ اما آنچنان در تنگنا نیستیم که نتوانیم حرکت کنیم؛‏ متحیّریم،‏ اما نه تا حدّی که راه گریز نداشته باشیم؛‏* ۹  تحت آزاریم،‏ اما به حال خود رها نشده‌ایم؛‏ به زمین افکنده شده‌ایم،‏ اما هلاک نگشته‌ایم.‏ ۱۰  همواره در بدن خود همان رنج‌های کشنده‌ای را که عیسی کشید،‏ متحمّل می‌شویم تا زندگی عیسی نیز در بدن ما آشکار شود؛‏ ۱۱  زیرا ما که زنده‌ایم،‏ به خاطر عیسی همواره با مرگ روبرو می‌شویم تا زندگی عیسی در جسم فانی ما آشکار شود.‏ ۱۲  پس هرچند ما با مرگ روبرو هستیم،‏ نتیجهٔ آن برای شما حیات است.‏ ۱۳  حال در خصوص ایمان چنین آمده است:‏ «من ایمان ورزیدم،‏ پس سخن گفتم.‏» ما نیز با همین روحیه ایمان می‌ورزیم و در نتیجه سخن می‌گوییم،‏ ۱۴  چون می‌دانیم او که عیسی را برخیزانْد،‏ ما را نیز مانند عیسی برمی‌خیزانَد و با شما به حضور او خواهد آورد.‏ ۱۵  همهٔ این‌ها به خاطر شماست تا لطف خدا شامل حال عدهٔ بیشتری گردد؛‏ زیرا هم‌اکنون نیز شمار کسانی که خدا را برای جلالش شکر می‌گویند،‏ رو به افزایش است.‏ ۱۶  پس،‏ از خدمت دست نمی‌کشیم،‏ بلکه هرچند ظاهر ما فرسوده می‌شود،‏ قطعاً باطن ما روز به روز تازه‌تر می‌گردد؛‏ ۱۷  زیرا هرچند مصیبت‌ها* جزئی و زودگذر است،‏ برای ما جلالی به ارمغان می‌آورد که جاودان و بسیار والاست.‏ ۱۸  پس ما چشمان خود را نه بر چیزهای دیدنی،‏ بلکه بر چیزهای نادیدنی می‌دوزیم؛‏ زیرا چیزهای دیدنی گذراست،‏ اما چیزهای نادیدنی جاودان است.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «این عصر»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
یا:‏ «در کوزه‌های سفالین».‏
یا احتمالاً:‏ «اما در ناامیدی نیستیم».‏
یا:‏ «سختی‌ها».‏