به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب مقدّس آنلاین | کتاب مقدّس—ترجمۀ دنیای جدید

۲قرنتیان ۱۳‏‏:‏۱‏‏-‏۱۴

فهرست محتوا

  • هشدارها و سفارش‌های پایانی ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

    • ‏«پیوسته خود را بیازمایید تا دریابید که آیا در ایمان هستید» ‏(‏۵‏)‏

    • اصلاح شوید؛‏ همفکر باشید ‏(‏۱۱‏)‏

۱۳  این بار سوم است که خود را آماده می‌کنم تا به دیدار شما بیایم.‏ «به گواهی* دو یا سه شاهد،‏ درستی هر گفته‌ای ثابت خواهد شد.‏» ۲  هرچند اکنون از شما دورم،‏ این سخنان مرا به منزلهٔ دیدار دوم من به حساب آورید.‏ همان طور که پیش از این هشدار داده بودم،‏ اکنون نیز به آنانی که در گذشته مرتکب گناه شده‌اند و به سایرین هشدار می‌دهم که اگر بار دیگر بیایم،‏ هیچ کس از تأدیبِ لازم نخواهد گریخت.‏ ۳  به این ترتیب،‏ به شما ثابت خواهم کرد که مسیح حقیقتاً از طریق من سخن می‌گوید.‏ او در مقابل شما ضعف نشان نمی‌دهد،‏ بلکه با قدرت عمل می‌کند.‏ ۴  او در ضعف و ناتوانی* بر تیر اعدام شد،‏ اما حال به قدرت خدا زنده است.‏ البته،‏ ما نیز چنان که او ضعیف بود،‏ ضعیف هستیم،‏ اما به سبب قدرت خدا که در زندگی شما آشکار است،‏ با او زندگی خواهیم کرد.‏ ۵  پیوسته خود را بیازمایید تا دریابید که آیا در ایمان هستید یا نه؛‏ همواره خود را محک بزنید که چگونه شخصی هستید.‏ آیا تشخیص نمی‌دهید که عیسی مسیح در اتحاد با شماست؟‏ اگر چنین نیست،‏ مردود شمرده می‌شوید.‏ ۶  حقیقتاً امیدوارم تشخیص دهید که ما مردود شمرده نشده‌ایم.‏ ۷  دعای ما به درگاه خدا این است که شما دست به هیچ خطایی نزنید،‏ نه برای آن که ما خود را افرادی پذیرفته جلوه دهیم،‏ بلکه برای آن که شما آنچه را درست است،‏ انجام دهید.‏ حال اگر مردم ما را افرادی مردود به شمار آورند،‏ مهم نیست؛‏ ۸  زیرا ما نمی‌توانیم عملی بر ضدّ حقیقت انجام دهیم،‏ بلکه هر چه انجام می‌دهیم باید برای حمایت از آن باشد.‏ ۹  هر گاه ما ضعیف باشیم و شما قوی،‏ یقیناً شادی می‌کنیم.‏ دعای ما این است که شما اصلاح شوید.‏ ۱۰  به همین دلیل،‏ این مطالب را هنگامی که از شما دور هستم می‌نویسم تا وقتی نزدتان حاضرم،‏ مجبور نباشم که در استفاده از اختیارات خود شدّت عمل به خرج دهم؛‏ اختیاراتی که سَرور نه برای خرد کردن،‏ بلکه برای بنا کردن به من داده است.‏ ۱۱  در آخر ای برادران،‏ همواره شاد باشید،‏ اصلاح شوید،‏ دلگرمی یابید،‏ همفکر باشید و در صلح و صفا زندگی کنید؛‏ آنگاه خدای محبت و آرامش با شما خواهد بود.‏ ۱۲  یکدیگر را با بوسهٔ مقدّس سلام گویید.‏ ۱۳  همهٔ مقدّسان به شما سلام می‌رسانند.‏ ۱۴  باشد که لطف سَرورمان عیسی مسیح با همهٔ شما باد!‏ همچنین محبت خدا و برکات سهیم بودن در روح‌القدس،‏ از آنِ همهٔ شما باد!‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «به دهان».‏
چون در آن زمان انسانی بیش نبود.‏