به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب مقدّس آنلاین | کتاب مقدّس—ترجمۀ دنیای جدید

۲تیموتائوس ۱‏‏:‏۱‏‏-‏۱۸

فهرست محتوا

  • سلام‌ها ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • سپاسگزاری پولُس از خدا بابت ایمان تیموتائوس ‏(‏۳-‏۵‏)‏

  • افروخته نگاه داشتن موهبت خدا ‏(‏۶-‏۱۱‏)‏

  • حفظ معیار کلام صحیح ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

  • دشمنان و دوستان پولُس ‏(‏۱۵-‏۱۸‏)‏

۱  از طرف پولُس که به خواست خدا رسول مسیحْ عیسی گشت تا وعدهٔ آن حیاتی را اعلام کند که از طریق مسیحْ عیسی میسر شده است،‏ ۲  به تیموتائوس،‏ فرزند عزیزم:‏ لطف،‏ رحمت و آرامش از جانب پدرمان خدا و سَرورمان مسیحْ عیسی با تو باد!‏ ۳  شب و روز تو را در دعاهای التماس‌آمیزم،‏ به یاد دارم و از این بابت از خدا سپاسگزارم؛‏ خدایی که من،‏ همچون پدرانم،‏ خدمت مقدّس را با وجدانی پاک به او تقدیم می‌کنم.‏ ۴  وقتی اشک‌هایت را به یاد می‌آورم،‏ آرزو می‌کنم که تو را ببینم تا با دیدار دوبارهٔ تو،‏ دلم از شادی لبریز شود؛‏ ۵  زیرا ایمان بی‌ریای تو را به خاطر می‌آورم،‏ همان ایمانی که نخست در مادربزرگت لوئیس و مادرت اِفنیکی بود و اطمینان دارم که در تو نیز هست.‏ ۶  به همین دلیل به تو یادآور می‌شوم که آن موهبت* خدا را که با گذاشتن دست‌هایم بر تو دریافت کردی،‏ همچون آتش در خود افروخته نگاه داری؛‏ ۷  زیرا خدا روح‌القدس* را به ما عطا کرده است که نه ترس،‏ بلکه قدرت،‏ محبت و فهم را در ما ایجاد می‌کند.‏ ۸  پس،‏ نه از شهادت دادن در مورد سَرورمان خجل باش و نه از من که به خاطر او در بندم،‏ بلکه با اتکا به قدرت خدا تو نیز در رنج کشیدن در راه بشارت سهیم باش.‏ ۹  خدا ما را نجات داد و با دعوت مقدّس فراخواند؛‏ نه به دلیل اعمالمان،‏ بلکه به دلیل لطف و مقصود خود.‏ این لطف که از طریق مسیحْ عیسی است،‏ از زمان‌های قدیم به ما عطا شده بود،‏ ۱۰  اما حال،‏ از طریق ظهور نجات‌دهندهٔ ما،‏ مسیحْ عیسی به‌روشنی آشکار شده است؛‏ کسی که مرگ را باطل ساخت* و با بشارت،‏ از حیات و فسادناپذیری پرده برداشت.‏ ۱۱  من منصوب شده‌ام تا واعظ،‏ رسول و معلّم این بشارت باشم.‏ ۱۲  به همین دلیل،‏ من نیز این درد و رنج‌ها را می‌کشم،‏ اما خجل نیستم؛‏ زیرا آن کسی را که به او ایمان آورده‌ام،‏ می‌شناسم و اطمینان دارم که قادر است از آنچه به او سپرده‌ام،‏ تا آن روز محافظت کند.‏ ۱۳  همواره معیار* کلام صحیح* را که از من شنیده‌ای حفظ کن و آن ایمان و محبتی را که از وحدت با مسیحْ عیسی حاصل می‌شود،‏ ابراز کن.‏ ۱۴  به یاری روح‌القدس که در ماست،‏* آن امانت نیکو را که به تو سپرده شده است،‏ نگاه دار.‏ ۱۵  همان طور که می‌دانی تمام مردم ایالت آسیا از من روی گردانده‌اند،‏ از جمله فیگِلوس و هِرموگِنِس.‏ ۱۶  باشد که خداوند به اهل خانهٔ اُنیسیفوروس رحمت عطا کند!‏ زیرا بارها جان مرا تازه کرد و از این که من زندانی و در بند زنجیرم،‏ خجل نبود.‏ ۱۷  حتی هنگامی که در روم بود،‏ برای یافتن من زحمت بسیار کشید و سرانجام مرا یافت.‏ ۱۸  تو از خدمات فراوان او در اِفِسُس به‌خوبی آگاهی.‏ باشد که خداوندمان یَهُوَه* رحمتش را در آن روز به او عطا کند!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «بخشش؛‏ هدیه».‏
یا:‏ «روحیه‌ای»؛‏ به یونانی پنویْما.‏
تحت‌اللفظی:‏ «بی‌اثر ساخت».‏
یا:‏ «چهارچوب؛‏ طرح کلی».‏
یا:‏ «سالم؛‏ مفید».‏
تحت‌اللفظی:‏ «در ما ساکن است».‏
این یکی از ۲۳۷ مرتبه‌ای است که نام خدا «یَهُوَه» در این ترجمه به کار رفته است؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏