به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب مقدّس آنلاین | کتاب مقدّس—ترجمۀ دنیای جدید

۲تسالونیکیان ۲‏‏:‏۱‏‏-‏۱۷

فهرست محتوا

  • مرد قانون‌شکن ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • ترغیب به استواری ‏(‏۱۳-‏۱۷‏)‏

۲  اما ای برادران،‏ در خصوص حضور سَرورمان عیسی مسیح و گردآمدن ما نزد او،‏ از شما چنین تقاضا می‌کنیم:‏ ۲  اگر در پیامی الهام‌شده* یا سخنی یا نامه‌ای که به نظر می‌رسد از طرف ماست،‏ گفته شود که روز یَهُوَه* رسیده است،‏ قوّهٔ تشخیص خود را زود از دست مدهید و پریشان مشوید.‏ ۳  مگذارید کسی به هیچ طریق شما را منحرف سازد؛‏ زیرا آن روز نخواهد رسید،‏ مگر این که نخست ارتداد بیاید و آن قانون‌شکن که پسر هلاکت است،‏ ظهور کند.‏ ۴  او به مخالفت برمی‌خیزد و خود را بالاتر از هر چه به اصطلاح خدا محسوب می‌شود یا پرستش می‌شود،‏ قرار می‌دهد و بدین شکل در معبد خدا می‌نشیند و خود را در برابر همگان یک خدا معرفی می‌کند.‏ ۵  آیا به خاطر نمی‌آورید که وقتی با شما بودم این‌ها را به شما می‌گفتم؟‏ ۶  شما می‌دانید که چه چیزی اکنون مانع شده است که او پیش از زمان معین ظهور کند.‏ ۷  البته سرّ این قانون‌شکنی اکنون نیز عمل می‌کند،‏ اما فقط تا زمانی یک سرّ خواهد ماند که مانع‌شوندهٔ کنونی کنار برود.‏ ۸  آن وقت است که آن قانون‌شکن ظهور خواهد کرد؛‏ همان کسی که عیسای سَرور او را با نَفَس* دهانش از میان برخواهد داشت و هنگامی که حضور عیسی آشکار شود،‏ او را نابود خواهد ساخت.‏ ۹  اما حضور آن قانون‌شکن تحت عملکرد شیطان است و با همه گونه معجزات،‏ نشانه‌ها و عجایب دروغین ۱۰  و نیز با همه گونه حیله‌های بدکارانه برای کسانی که به سوی نابودی پیش می‌روند،‏ همراه است.‏ این عقوبت آنان است،‏ چون حقیقت را دوست نداشتند و آن را نپذیرفتند تا نجات یابند.‏ ۱۱  به همین سبب خدا می‌گذارد که عاملی فریبنده آنان را به گمراهی بکشد تا دروغ را باور کنند ۱۲  و همگی محکوم شوند؛‏ زیرا حقیقت را باور نکردند،‏ بلکه از بدکاری خشنود شدند.‏ ۱۳  اما ای برادرانی که یَهُوَه* دوستتان می‌دارد،‏ ما موظفیم از بابت شما همواره خدا را شکر گوییم؛‏ زیرا خدا شما را از آغاز برگزید تا از طریق تقدیس شما با روح خود و توسط ایمانتان به حقیقت،‏ نجاتتان بخشد.‏ ۱۴  او به همین دلیل نیز شما را از طریق بشارتی که ما اعلام می‌کنیم،‏ فراخواند تا شما نیز به جلال سَرورمان عیسی مسیح دست یابید.‏ ۱۵  پس ای برادران،‏ استوار باشید و به چیزهایی* که شفاهاً تعلیم گرفتید یا از طریق نامه‌ای از ما آموختید،‏ پای‌بند بمانید.‏ ۱۶  به علاوه،‏ باشد که سَرورمان عیسی مسیح و پدرمان خدا که به ما محبت کردند و ما را از روی لطف خود دلگرمی ابدی و امیدی نیکو بخشیدند،‏ ۱۷  شما را نیز دلگرم ساخته،‏ استوار سازند* تا همواره اعمال و گفتارتان نیکو باشد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «اگر از طریق روحی»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «روح».‏
این یکی از ۲۳۷ مرتبه‌ای است که نام خدا «یَهُوَه» در این ترجمه به کار رفته است؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
به یونانی پنویْما؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «روح».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «سنّت‌هایی».‏
یا:‏ «قوت دهند».‏