به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب مقدّس آنلاین | کتاب مقدّس—ترجمۀ دنیای جدید

۱یوحنا ۱‏‏:‏۱‏‏-‏۱۰

فهرست محتوا

  • کلام حیات ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • گام برداشتن در نور ‏(‏۵-‏۷‏)‏

  • نیاز به اعتراف به گناهان ‏(‏۸-‏۱۰‏)‏

۱  در مورد آنچه از آغاز بود،‏ آنچه ما شنیده و به چشمان خود دیده‌ایم،‏ آنچه مشاهده کرده و با دست خود لمس نموده‌ایم،‏ یعنی در مورد کلام حیات به شما می‌نویسیم:‏ ۲  ‏(‏آری،‏ این حیات آشکار شد و ما آن را دیده‌ایم و بر آن شهادت می‌دهیم.‏ ما این حیات جاودان را به شما اعلام می‌کنیم که نزد پدر بود و بر ما آشکار شد.‏)‏ ۳  آنچه ما دیده و شنیده‌ایم،‏ به شما نیز اعلام می‌کنیم که شما هم با ما شراکت* داشته باشید.‏ این شراکتِ ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است.‏ ۴  این را به شما می‌نویسیم تا شادی ما کامل شود.‏ ۵  این پیامی است که ما از او شنیده‌ایم و به شما اعلام می‌کنیم:‏ خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست.‏ ۶  اگر بگوییم:‏ «ما با او شراکت داریم،‏» اما همچنان در تاریکی گام برداریم،‏ دروغ می‌گوییم و مطابق حقیقت عمل نمی‌کنیم.‏ ۷  اما اگر در نور گام برداریم،‏ چنان که او خود در نور است،‏ با یکدیگر شراکت داریم و خون پسرش عیسی،‏ ما را از هر گناه پاک می‌سازد.‏ ۸  اگر بگوییم:‏ «بی‌گناه هستیم» خود را فریب می‌دهیم و راستی در ما نیست.‏ ۹  اگر به گناهان خود اعتراف کنیم،‏ چون او امین و عادل است،‏ گناهان ما را می‌بخشد و ما را از هر نادرستی پاک می‌سازد.‏ ۱۰  اگر بگوییم:‏ «گناهی نکرده‌ایم» او را دروغگو می‌شماریم و کلام او در ما نیست.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «رفاقت؛‏ همبستگی».‏