به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب مقدّس آنلاین | کتاب مقدّس—ترجمۀ دنیای جدید

۱پطرس ۲‏‏:‏۱‏‏-‏۲۵

فهرست محتوا

  • مشتاق کلام باشید ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • سنگ‌های زندهٔ عمارتی روحانی ‏(‏۴-‏۱۰‏)‏

  • زندگی‌ای همچون بیگانگان در دنیا ‏(‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏

  • فرمانبرداری بجا ‏(‏۱۳-‏۲۵‏)‏

    • مسیح سرمشقی برای ما ‏(‏۲۱‏)‏

۲  پس هر گونه بدی،‏ فریب،‏ ریاکاری،‏ حسد و هر نوع بدگویی را از خود دور کنید.‏ ۲  همچون نوزادان،‏ مشتاق شیر خالص کلام باشید تا از طریق آن برای نجات رشد کنید؛‏ ۳  زیرا چشیده‌اید که سَرور،‏ مهربان است.‏ ۴  همچنان که به او نزدیک می‌شوید،‏ یعنی به آن سنگ زنده‌ای که انسان‌ها رد کردند،‏ اما خدا برگزید و نزد او گرانبهاست،‏ ۵  شما نیز همچون سنگ‌های زنده به صورت عمارتی روحانی بنا می‌شوید تا کاهنان مقدّس باشید و بدین سان قربانی‌های روحانی و مورد پسند خدا را از طریق عیسی مسیح تقدیم کنید؛‏ ۶  زیرا در نوشته‌های مقدّس آمده است:‏ «بنگر!‏ در صهیون سنگی برگزیده می‌نهم،‏ سنگ زاویهٔ زیربنا که گرانبهاست و هر که به آن* ایمان بورزد،‏ هرگز مأیوس* نخواهد شد.‏»‏ ۷  پس این سنگ برای شما که ایمان دارید،‏ گرانبهاست؛‏ اما در مورد کسانی که ایمان ندارند،‏ نوشته شده است:‏ «آن سنگی که بنّایان رد کردند،‏ همان سنگِ سرِ زاویه* شده است» ۸  همچنین «سنگی که باعث لغزش می‌شود و صخره‌ای که سبب افتادن می‌گردد.‏» آنان چون از کلام اطاعت نمی‌کنند،‏ می‌لغزند.‏ آری،‏ عاقبت ایشان همین است.‏ ۹  اما شما «قومی برگزیده و کاهنانی هستید که پادشاهند،‏ همچنین ملتی مقدّس و مردمی متعلّق به خدایید تا خصوصیات عالی* کسی را اعلام کنید» که شما را از تاریکی به نور شگفت‌انگیز خود فراخوانده است؛‏ ۱۰  در واقع شما پیش از این قومی نبودید،‏ اما اکنون قوم خدایید.‏ زمانی از رحمت بی‌بهره بودید،‏ اما اکنون رحمت یافته‌اید.‏ ۱۱  ای عزیزان،‏ از شما که در این دنیا همچون بیگانگان و ساکنان موقت هستید،‏ تمنا می‌کنم که از امیال نفسانی که با شما* در جنگند،‏ بپرهیزید.‏ ۱۲  رفتارتان در میان بی‌ایمانان همواره نیکو باشد تا وقتی شما را به بدکاری متهم می‌کنند،‏ کارهای نیک شما را به چشم خود ببینند و در نتیجه،‏ خدا را در روزی که برای بازرسی می‌آید،‏ جلال دهند.‏ ۱۳  به خاطر سَرور،‏* از هر مقام* بشری فرمانبرداری کنید،‏ خواه پادشاه که بالاتر از همه است،‏ ۱۴  خواه والیان که او فرستاده است تا بدکاران را مجازات و نیکوکاران را تحسین کنند؛‏ ۱۵  زیرا خواست خدا این است که شما با اعمال نیک خود،‏ نادانان را که از روی جهالت سخن می‌گویند،‏ ساکت سازید.‏* ۱۶  همچون آزادگان باشید و آزادی خود را بهانه‌ای* برای بدکاری مسازید،‏ بلکه همچون غلامان خدا زندگی کنید.‏ ۱۷  همه گونه انسان‌ها را حرمت گذارید،‏ به جمیع هم‌ایمانان محبت کنید،‏ از خدا بترسید،‏ پادشاه را حرمت نهید.‏ ۱۸  باشد که غلامان،‏ با کمال احترام از اربابان خود فرمانبرداری کنند،‏ البته نه فقط از آنان که نیکو و معقولند،‏ بلکه همچنین از آنان که پرتوقع هستند.‏ ۱۹  چون این در نظر خدا پسندیده است که شخص به خاطر حفظ وجدانی پاک نزد او،‏ سختی* را تحمّل کند و به‌ناحق رنج بکشد؛‏ ۲۰  زیرا اگر شما به سبب گناهی تنبیه شوید و آن را تحمّل کنید چه افتخاری دارد؟‏ اما اگر به سبب نیکوکاری رنج بکشید و تحمّل کنید،‏ نزد خدا پسندیده است.‏ ۲۱  در واقع،‏ شما نیز فراخوانده شده‌اید تا این راه را دنبال کنید؛‏ زیرا حتی مسیح برای شما رنج کشید و سرمشقی برای شما قرار داد تا به‌دقت در جای پای او گام بردارید.‏ ۲۲  او هیچ گناهی مرتکب نشد و فریب در دهان وی نبود.‏ ۲۳  وقتی به او ناسزا* می‌گفتند،‏ در پاسخ ناسزا* نمی‌گفت.‏ وقتی رنج می‌کشید،‏ تهدید نمی‌کرد،‏ بلکه خود را به دست کسی سپرد که عادلانه داوری می‌کند.‏ ۲۴  او گناهان ما را در بدن خود بر تیر* حمل کرد تا از گناه رهایی یابیم* و در طریق درستکاری زندگی کنیم.‏ همچنین «از زخم‌های او شفا یافتید.‏» ۲۵  چون شما مانند گوسفندانی بودید که به بیراهه رفته‌اند،‏ اما حال نزد شبانی بازگشته‌اید که از جان‌های شما نگهداری می‌کند.‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «او».‏
تحت‌اللفظی:‏ «شرمسار».‏
این سنگ برای استحکام بنا،‏ در بالای محل اتصال دو دیوار قرار داده می‌شد.‏
تحت‌اللفظی:‏ «فضایل»؛‏ منظور اعمال و صفات عالی خداست.‏
یا:‏ «جان شما».‏
یا احتمالاً:‏ «خداوند»؛‏ به یونانی کوریئوس.‏
یا:‏ «نهاد».‏
یا:‏ «دهانشان را ببندید».‏
تحت‌اللفظی:‏ «پوششی».‏
یا:‏ «درد؛‏ غم».‏
یا:‏ «دشنام».‏
یا:‏ «دشنام».‏
یا:‏ «درخت».‏
یا:‏ «تا برای گناه بمیریم».‏
یا:‏ «حال نزد شبان و ناظر جان‌هایتان بازگشته‌اید».‏