به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب مقدّس آنلاین | کتاب مقدّس—ترجمۀ دنیای جدید

۱تسالونیکیان ۱‏‏:‏۱‏‏-‏۱۰

فهرست محتوا

  • سلام‌ها ‏(‏۱‏)‏

  • سپاسگزاری برای ایمان تِسالونیکیان ‏(‏۲-‏۱۰‏)‏

۱  از طرف پولُس،‏ سیلوانوس* و تیموتائوس به جماعت تِسالونیکیان؛‏ به شما که در اتحاد با پدرمان خدا و سَرورمان عیسی مسیح هستید:‏ لطف الٰهی و آرامش با شما باد!‏ ۲  ما در دعاهایمان هر بار که از همگیِ شما یاد می‌کنیم،‏ خدا را سپاس می‌گوییم؛‏ ۳  زیرا همواره در حضور پدرمان خدا،‏ عمل شما را که ثمرهٔ ایمان است،‏ تلاش شما را که از محبت برمی‌خیزد و پایداری شما را که به سبب امیدتان به سَرورمان عیسی مسیح است،‏ به یاد می‌آوریم.‏ ۴  ای برادران که محبوب خدایید،‏ می‌دانیم که او شما را برگزیده است؛‏ ۵  زیرا بشارتی که موعظه می‌کنیم،‏ نه فقط با سخن،‏ بلکه با قدرت و با روح‌القدس و اعتقاد راسخ به شما رسید،‏ چنان که می‌دانید به خاطر شما چگونه در میانتان رفتار کردیم.‏ ۶  شما نیز ما و سَرور را سرمشق قرار دادید،‏ چون با وجود مصیبت‌های بسیار،‏ کلام را با شادی‌ای که روح‌القدس می‌بخشد،‏ پذیرفتید ۷  و نمونه‌ای برای همهٔ ایمانداران مقدونیه و اَخائیه* شدید.‏ ۸  حقیقت امر این است که نه تنها مردم سراسر مقدونیه و اَخائیه از طریق شما کلام یَهُوَه* را شنیدند،‏ بلکه ایمان شما به خدا نیز در همه جا به گوش مردم رسیده است،‏ طوری که دیگر نیازی نیست ما چیزی بگوییم؛‏ ۹  زیرا آنان خود همیشه نقل می‌کنند که شما در ابتدا چگونه با ما آشنا شدید و چگونه از بت‌های خود برگشته،‏ به خدای زنده و حقیقی روی آوردید تا او را همچون غلام خدمت کنید ۱۰  و در انتظار آمدن پسر او از آسمان باشید؛‏ همان کسی که خدا او را از مردگان برخیزانید،‏ یعنی عیسی که ما را از غضبی که در پیش است،‏ رهایی می‌دهد.‏

پاورقی‌ها

‏«سیلاس» نیز خوانده شده است.‏
ایالتی رومی واقع در جنوب یونان که مرکز آن قُرِنتُس بود.‏
این یکی از ۲۳۷ مرتبه‌ای است که نام خدا «یَهُوَه» در این ترجمه به کار رفته است؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏