مَرقُس ۷‏:‏۱‏-‏۳۷

  • رسوا کردن سنّت‌های گذشتگان ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • نجاست از دل برمی‌خیزد ‏(‏۱۴-‏۲۳‏)‏

  • ایمان زنی فینیقی ‏(‏۲۴-‏۳۰‏)‏

  • شفای مردی ناشنوا ‏(‏۳۱-‏۳۷‏)‏

۷  فَریسیان و شماری از علمای دین که از اورشلیم آمده بودند،‏ گرد عیسی جمع شدند.‏ ۲  آنان بعضی از شاگردان عیسی را دیدند که با دست‌های نجس،‏ یعنی آب‌نکشیده* غذا می‌خورند.‏ ۳  ‏(‏فَریسیان و در کل،‏ یهودیان برای پای‌بندی به سنّت گذشتگان،‏* تا زمانی که دست‌هایشان را تا آرنج نشویند،‏ غذا نمی‌خورند.‏ ۴  به علاوه،‏ وقتی از بازار برمی‌گردند تا زمانی که شست‌وشو نکنند،‏ غذا نمی‌خورند.‏ همچنین به بسیاری از سنّت‌های دیگر که به آنان رسیده است،‏ پای‌بندند؛‏ همچون فرو بردن* پیاله‌ها،‏ پارچ‌ها و ظروف مسی در آب.‏)‏ ۵  پس فَریسیان و علمای دین از او پرسیدند:‏ «چرا شاگردان تو سنّت گذشتگان را حفظ نمی‌کنند و با دست‌های نجس غذا می‌خورند؟‏» ۶  عیسی گفت:‏ «اِشَعْیا در مورد شما ریاکاران خوب پیشگویی کرده بود،‏ چنان که نوشته شده است:‏ ‹این مردم با لب‌هایشان به من حرمت می‌گذارند،‏ اما دل‌هایشان از من بسیار دور است.‏ ۷  مرا پرستش می‌کنند،‏ اما پرستش آنان بیهوده است؛‏ زیرا احکام بشری را به عنوان تعالیم الٰهی آموزش می‌دهند.‏› ۸  شما حکم خدا را رها می‌کنید و به سنّت‌های بشری می‌چسبید.‏»‏ ۹  همچنین،‏ به آنان گفت:‏ «شما با مهارت حکم خدا را کنار می‌گذارید تا سنّت خود را حفظ کنید.‏ ۱۰  برای مثال،‏ موسی گفت:‏ ‹به پدر و مادر خود حرمت گذار› و ‹کسی که در مورد پدر و مادر خود سخنان زشت بگوید،‏* باید کشته شود.‏› ۱۱  اما شما می‌گویید،‏ ‹شخص می‌تواند به پدر یا مادر خود بگوید:‏ «هر آنچه دارم که می‌توانستم با آن به تو کمک کنم،‏ قربان* است؛‏ یعنی هدیه‌ای است،‏ وقف‌شده به خدا.‏»› ۱۲  بدین گونه دیگر نمی‌گذارید شخص هیچ کاری برای پدر یا مادرش انجام دهد.‏ ۱۳  آری،‏ شما با سنّت‌هایتان کلام خدا را بی‌اعتبار می‌کنید و آن‌ها را به دیگران هم منتقل کرده‌اید.‏ شما از این قبیل کارها بسیار می‌کنید.‏» ۱۴  پس بار دیگر جمعیت را نزد خود فراخواند و به آنان گفت:‏ «همهٔ شما به سخن من گوش دهید و مفهوم آن را درک کنید.‏ ۱۵  هیچ چیز نمی‌تواند از بیرون به انسان وارد شود و او را نجس کند،‏ بلکه آنچه از انسان بیرون می‌آید،‏ او را نجس می‌سازد.‏» ۱۶ * –‏–‏ ۱۷  عیسی پس از آن که جمعیت را ترک کرد،‏ به خانه‌ای وارد شد.‏ شاگردانش در مورد آن مَثَل از او سؤال کردند.‏ ۱۸  عیسی گفت:‏ «آیا شما نیز مانند آنان درک نمی‌کنید؟‏ آیا نمی‌دانید که هیچ چیز نمی‌تواند از بیرون به انسان وارد شود و او را نجس کند؟‏ ۱۹  زیرا به دل شخص راه نمی‌یابد،‏ بلکه به شکمش وارد می‌شود و از آنجا دفع می‌شود.‏»‏* به این ترتیب او همهٔ غذاها را پاک اعلام کرد.‏ ۲۰  همچنین گفت:‏ «آنچه از انسان بیرون می‌آید او را نجس می‌کند؛‏ ۲۱  زیرا این‌هاست که از درون،‏ از دل انسان سرچشمه می‌گیرد،‏ افکار پلید،‏ اعمال نامشروع جنسی،‏* دزدی،‏ قتل،‏ ۲۲  زناکاری،‏ طمع،‏ شرارت،‏ فریب،‏ رفتار بی‌شرمانه،‏* حسادت،‏* کفر،‏ تکبّر و حماقت.‏ ۲۳  همهٔ این چیزهای شریرانه از درون سرچشمه می‌گیرد و انسان را نجس می‌کند.‏»‏ ۲۴  عیسی از آنجا به راه افتاد و به ناحیهٔ صور و صیدون* رفت.‏ در آنجا به خانه‌ای داخل شد.‏ او نمی‌خواست کسی باخبر شود،‏ اما نتوانست از مردم پنهان بماند.‏ ۲۵  زنی که دختر کوچکش روحی ناپاک داشت،‏ در مورد او شنید و بی‌درنگ آمد و به پای عیسی افتاد.‏ ۲۶  آن زن،‏ یونانی و از مردمان* فینیقیهٔ سوریه بود.‏ او مدام از عیسی درخواست می‌کرد که آن دیو را از دخترش بیرون راند.‏ ۲۷  اما عیسی به او گفت:‏ «نخست بگذار فرزندان سیر شوند؛‏ چون درست نیست که نان از فرزندان گرفته و جلوی سگ‌های کوچک انداخته شود.‏» ۲۸  او در جواب به عیسی گفت:‏ «درست است سَرورم،‏ اما حتی سگ‌های کوچک هم از خرده‌های پای سفرهٔ بچه‌های کوچک می‌خورند.‏» ۲۹  عیسی گفت:‏ «چون این را گفتی،‏ برو؛‏ آن دیو از دخترت بیرون آمد.‏» ۳۰  پس آن زن به خانه رفت و فرزند کوچکش را دید که روی تخت آرمیده و دیو رفته است.‏ ۳۱  عیسی از ناحیهٔ صور بازگشت و از راه صیدون به دریای جلیل رفت.‏ وقتی از میان منطقهٔ دِکاپولیس* عبور می‌کرد،‏ ۳۲  در آنجا مردی را که ناشنوا بود و به سختی سخن می‌گفت،‏ نزد عیسی آوردند و به او التماس کردند که دستش را بر او بگذارد.‏ ۳۳  عیسی آن مرد را به گوشه‌ای خلوت،‏ دور از جمعیت برد.‏ سپس انگشتانش را در گوش‌های او گذاشت،‏ آب دهان انداخت و زبان او را لمس کرد.‏ ۳۴  آنگاه به آسمان نگاهی کرد،‏ آهی عمیق کشید و به او گفت:‏ ‏«اِفَّتَح» یعنی «باز شو.‏» ۳۵  گوش‌های آن مرد باز و مشکل سخن‌گفتنش برطرف شد و به صورت عادی شروع به صحبت کرد.‏ ۳۶  سپس عیسی به آنان فرمان داد که این را به هیچ کس نگویند،‏ اما هر چه بیشتر آنان را منع می‌کرد،‏ بیشتر آن را اعلام می‌کردند.‏ ۳۷  آنان بی‌اندازه حیرت کردند و گفتند:‏ «همهٔ کارهای او نیکوست.‏ او حتی ناشنوا را شنوا و لال را گویا می‌سازد.‏»‏

پاورقی‌ها

در اینجا منظور از دست‌های نجس یا آب‌نکشیده،‏ دست‌های آلوده و کثیف نیست،‏ بلکه منظور این است که شاگردان دست‌های خود را مطابق آداب و رسومی که در سنّت یهودیان بوده است،‏ آب نکشیده بودند.‏
منظور سنّت‌ها و احکام شفاهی خارج از نوشته‌های مقدّس است که از علمای یهودی پیشین به جا مانده بود.‏
تحت‌اللفظی:‏ «تعمید».‏
یا:‏ «کسی که به پدر و مادر خود ناسزا بگوید».‏
به یونانی کُربان؛‏ به عبری قُربان.‏
چون این آیه در برخی از دست‌نوشته‌های کهن موجود نیست،‏ جزو نوشته‌های الهامی محسوب نمی‌شود.‏
یا:‏ «در چالهٔ فضولات دفع می‌شود».‏
حالت جمع واژهٔ یونانی پُرنیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
یا:‏ «رفتار وقیحانه»؛‏ به یونانی اَسِلگِیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «رفتار بی‌شرمانه».‏
تحت‌اللفظی:‏ «چشم حسود».‏
یا:‏ «صِیدا».‏
یا:‏ «متولّد».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏