به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب مقدّس آنلاین | کتاب مقدّس—ترجمۀ دنیای جدید

فیلیپیان ۲‏‏:‏۱‏‏-‏۳۰

فهرست محتوا

  • فروتنی مسیحی ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • فروتنی مسیح و سرافرازی او ‏(‏۵-‏۱۱‏)‏

  • برای نجات خود تلاش کنید ‏(‏۱۲-‏۱۸‏)‏

    • همچون تابندگان نور بدرخشید ‏(‏۱۵‏)‏

  • فرستادن تیموتائوس و اِپافْرودیتوس ‏(‏۱۹-‏۳۰‏)‏

۲  حال که به دلیل اتحاد با مسیح یکدیگر را دلگرم می‌سازید،‏ حال که از روی محبت یکدیگر را تسلّی می‌دهید،‏ حال که به یکدیگر توجه دارید* و حال که در میان شما مهربانی و دلسوزی وجود دارد،‏ ۲  پس شادی مرا کامل سازید و همفکر باشید،‏ همچنین محبت متقابل داشته،‏ کاملاً متحد و هم‌اندیشه باشید.‏ ۳  هیچ کاری را از روی ستیزه‌جویی یا خودپسندی مکنید،‏ بلکه با فروتنی* دیگران را از خود بهتر بدانید.‏ ۴  تنها به فکر نفع خود مباشید،‏ بلکه به فکر نفع دیگران نیز باشید.‏ ۵  همان طرز فکری را داشته باشید که در مسیحْ عیسی نیز بود.‏ ۶  او هرچند به شکل خدا وجود داشت،‏ به این فکر نکرد که برابری با خدا را به چنگ آورد.‏ ۷  خیر،‏ بلکه خود را خالی ساخت و به شکل غلام درآمده،‏ انسان شد.‏* ۸  علاوه بر آن،‏ هنگامی که به صورت انسان ظاهر شد،‏* خود را فروتن ساخت و تا حد مرگ مطیع گشت؛‏ آری،‏ مرگ بر تیر شکنجه.‏* ۹  به همین دلیل نیز خدا او را به مقامی برتر سرافراز نمود و از روی مهربانی،‏ نامی برتر از هر نامی دیگر به او بخشید ۱۰  تا به نام عیسی هر زانویی خم شود–‏چه در آسمان،‏ چه در زمین و چه در زیرِ زمین–‏ ۱۱  و هر زبانی آشکارا تصدیق کند که عیسی مسیح سَرور است،‏ برای جلال پدرمان خدا.‏ ۱۲  پس ای عزیزان من،‏ همان طور که همواره مطیع بوده‌اید،‏ نه تنها هنگام حضورم،‏ بلکه حال در غیابم،‏ با رغبت بسیار بیشتر همچنان تلاش کنید که نجات خود را با ترس و لرز به انجام رسانید؛‏ ۱۳  زیرا خداست که به شما نیرو می‌دهد و مایهٔ خشنودی اوست که هم رغبت و هم قدرت عمل را به شما عطا کند.‏ ۱۴  همواره هر کاری را به دور از شکایت و جرّوبحث انجام دهید ۱۵  تا از ملامت و گناه بری شده،‏ در میان نسلی کج‌رو و منحرف،‏ فرزندان بی‌عیب خدا باشید.‏ شما در میان این نسل،‏ همچون تابندگان نور در دنیا می‌درخشید ۱۶  و به کلام حیات‌بخش پای‌بند می‌مانید.‏ به همین خاطر،‏ من دلیلی برای شادی در روز مسیح خواهم داشت؛‏ زیرا آنگاه خواهم دانست که بیهوده ندویده و عبث زحمت نکشیده‌ام.‏ ۱۷  اما حتی اگر همچون هدیهٔ ریختنی،‏ بر قربانی و خدمت مقدّسی که ایمانتان شما را به آن رهنمون ساخته است،‏ ریخته شوم،‏ مسرورم و با همهٔ شما شادی می‌کنم.‏ ۱۸  به همین طریق،‏ شما نیز باید مسرور باشید و با من شادی کنید.‏ ۱۹  در عیسای سَرور امیدوارم که تیموتائوس را به‌زودی نزد شما بفرستم تا از احوال شما باخبر و دلگرم شوم؛‏ ۲۰  زیرا شخص دیگری با چنین خصوصیاتی ندارم که خالصانه در فکر شما باشد،‏ ۲۱  چون دیگران همگی در پی منافع خود هستند و نه منافع عیسی مسیح.‏ ۲۲  اما شما می‌دانید که تیموتائوس شایستگی خود را ثابت کرده است و همچون فرزندی همراه پدرش،‏ با من غیورانه در پیشبرد بشارت خدمت نموده است.‏ ۲۳  از این رو،‏ امید دارم به محض این که آگاه شوم چه برایم پیش خواهد آمد،‏ او را نزد شما بفرستم.‏ ۲۴  آری،‏ در سَرور اطمینان دارم که خودم نیز به‌زودی خواهم آمد.‏ ۲۵  اما اکنون لازم می‌بینم که اِپافْرودیتوس را نزد شما بفرستم؛‏ همان برادر،‏ همکار و همرزمم که شما او را برای خدمت به من و رسیدگی به نیازهایم فرستاده بودید؛‏ ۲۶  زیرا او بسیار مشتاق است که همهٔ شما را ببیند و از این که خبر بیماری‌اش به گوشتان رسیده است،‏ افسرده و غمگین نیز شده است.‏ ۲۷  آری،‏ او از شدّت بیماری در آستانهٔ مرگ بود؛‏ اما خدا به او رحم کرد و نه فقط به او،‏ بلکه همچنین به من،‏ تا غمی بر غم‌هایم افزوده نشود.‏ ۲۸  از این رو،‏ او را هر چه زودتر نزد شما می‌فرستم که از دیدارش بار دیگر شاد شوید و از بار نگرانی من نیز کاسته شود.‏ ۲۹  پس به رسم معمول،‏ در سَرور پذیرای او شوید و چنین افرادی را عزیز بدارید؛‏ ۳۰  زیرا به خاطر کار مسیح* در آستانهٔ مرگ بود و جان خود را به خطر انداخت تا جای خالی شما را در خدمت به من پر کند.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «در روح شراکت دارید».‏
یا:‏ «افتادگی».‏
تحت‌اللفظی:‏ «و به شباهت انسان‌ها درآمد».‏
تحت‌اللفظی:‏ «هنگامی که به شکل انسان یافت شد».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا احتمالاً:‏ «کار سَرور».‏