غَلاطیان ۱‏:‏۱‏-‏۲۴

  • سلام‌ها ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • بشارتی دیگر نیست ‏(‏۶-‏۹‏)‏

  • بشارت پولُس از جانب خداست ‏(‏۱۰-‏۱۲‏)‏

  • ایمان آوردن پولُس و فعالیت‌های نخستین او ‏(‏۱۳-‏۲۴‏)‏

۱  از طرف پولُس،‏ رسولی که نه از جانب انسان‌ها و نه توسط انسانی منصوب گردیده است،‏ بلکه انتصابش توسط عیسی مسیح و پدرمان خداست که مسیح را از مردگان برخیزانید.‏ ۲  آری،‏ از طرف من و تمام برادرانی که با من هستند،‏ به جماعت‌های غَلاطیه:‏* ۳  لطف و آرامش از طرف پدرمان خدا و سَرورمان عیسی مسیح با شما باد!‏ ۴  او مطابق خواست پدرمان خدا،‏ جان خود را برای گناهان ما داد تا ما را از این نظامِ شریرِ کنونی* رهایی بخشد.‏ ۵  همیشه و تا ابد جلال بر خدا باد!‏ آمین.‏ ۶  مایهٔ شگفتی من است که به این زودی از کسی که شما را از طریق لطف مسیح فراخواند،‏ روی گردانده،‏ به سوی بشارتی دیگر می‌روید،‏ ۷  حال آن که بشارتی دیگر وجود ندارد!‏ بلکه افرادی هستند که سبب آشفتگی شما می‌شوند و می‌خواهند بشارت مسیح را تحریف کنند.‏ ۸  اما حتی اگر یکی از ما یا فرشته‌ای از آسمان،‏ بشارتی غیر از آنچه ما به شما موعظه کردیم اعلام کند،‏ لعنت بر او باد!‏ ۹  آنچه پیش از این گفتیم،‏ حال بار دیگر تکرار می‌کنم:‏ اگر کسی بشارتی غیر از آنچه پذیرفتید به شما اعلام کند،‏ لعنت بر او باد!‏ ۱۰  آیا اکنون سعی می‌کنم رضایت انسان‌ها را جلب کنم یا خدا را؟‏ آیا می‌کوشم انسان‌ها را خشنود کنم؟‏ اگر تاکنون در پی خشنودی انسان‌ها می‌بودم،‏ غلام مسیح نمی‌بودم.‏ ۱۱  ای برادران،‏ می‌خواهم بدانید،‏ بشارتی که به شما اعلام کردم،‏ از جانب انسان نیست؛‏ ۱۲  زیرا آن را از انسانی نگرفتم و کسی نیز آن را به من آموزش نداد،‏ بلکه از طریق مکاشفه‌ای از طرف عیسی مسیح به من رسید.‏ ۱۳  البته شما شنیده‌اید که من در گذشته در دین یهود چه رفتاری داشتم و چگونه جماعت خدا را بسیار* آزار می‌رساندم و آن را ویران می‌کردم.‏ ۱۴  در دین یهود از بسیاری از همسالانی که در قوم خود داشتم،‏ بیشتر پیشرفت می‌کردم؛‏ زیرا در به جا آوردن سنّت‌های پدرانم،‏ بی‌اندازه غیورتر از آنان بودم.‏ ۱۵  اما خدایی که سبب شد زاده شوم* و مرا از طریق لطف خود فراخواند،‏ وقتی شایسته دید ۱۶  که به واسطهٔ من پسر خود را آشکار سازد و در مورد او به غیریهودیان بشارت دهم،‏ در آن زمان از هیچ انسانی مشورت نخواستم.‏* ۱۷  همچنین به اورشلیم نزد کسانی که پیش از من رسول بودند نرفتم،‏ بلکه به عربستان رفتم و پس از مدتی به دمشق بازگشتم.‏ ۱۸  سه سال بعد،‏ برای دیدن کیفا* به اورشلیم رفتم و ۱۵ روز نزد او ماندم.‏ ۱۹  اما هیچ یک از رسولان را غیر از یعقوب،‏ برادر سَرور،‏ ندیدم.‏ ۲۰  در حضور خدا به شما اطمینان می‌دهم که در مورد آنچه برایتان می‌نویسم،‏ دروغ نمی‌گویم.‏ ۲۱  پس از آن،‏ به نواحی سوریه و کیلیکیه رفتم.‏ ۲۲  اما جماعت‌های یهودیه که در اتحاد با مسیح هستند،‏ مرا شخصاً نمی‌شناختند.‏ ۲۳  آنان فقط چنین شنیده بودند:‏ «آن مردی که قبلاً ما را آزار می‌رساند،‏ اکنون در مورد ایمانی بشارت می‌دهد که پیش از این در صدد نابود کردن آن بود.‏» ۲۴  پس به سبب من به تمجید خدا پرداختند.‏

پاورقی‌ها

ایالتی رومی در بخش مرکزی ناحیه‌ای که اکنون به آسیای صغیر معروف است.‏
یا:‏ «این عصر شریر کنونی»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
تحت‌اللفظی:‏ «چگونه جماعت خدا را بیش از حد و پیوسته».‏
تحت‌اللفظی:‏ «خدایی که مرا از رَحِم مادرم جدا ساخت».‏
تحت‌اللفظی:‏ «با جسم و خون مشورت نکردم».‏
نام دیگر پِطرُس.‏