به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب مقدّس آنلاین | کتاب مقدّس—ترجمۀ دنیای جدید

رومیان ۸‏‏:‏۱‏‏-‏۳۹

فهرست محتوا

  • حیات و آزادی از طریق روح ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • روح پسرخواندگی شهادت می‌دهد ‏(‏۱۲-‏۱۷‏)‏

  • آفرینش در انتظار آزادی فرزندان خداست ‏(‏۱۸-‏۲۵‏)‏

  • ‏‹روح برای ما شفاعت می‌کند› ‏(‏۲۶،‏ ۲۷‏)‏

  • خدا از پیش مقرّر نمود ‏(‏۲۸-‏۳۰‏)‏

  • پیروزی از طریق محبت خدا ‏(‏۳۱-‏۳۹‏)‏

۸  پس برای آنانی که در اتحاد با مسیحْ عیسی هستند،‏ محکومیتی وجود ندارد؛‏ ۲  زیرا قانون روح* که در اتحاد با مسیحْ عیسی حیات می‌بخشد،‏ شما را از قانون گناه و مرگ آزاد ساخته است.‏ ۳  شریعت به خاطر ناکاملی انسان‌ها ناتوان بود،‏ اما آنچه شریعت قادر به انجام دادن آن نبود،‏ خدا به انجام رساند.‏ او پسر خود را با بدنی شبیه به بدن انسان‌های گناهکار فرستاد تا گناه را از میان بردارد.‏ خدا به این ترتیب،‏ گناه را در بدن جسمانی محکوم کرد ۴  تا احکام عادلانهٔ شریعت در ما تحقق یابد،‏ در ما که نه بر طبق امیال نفسانی،‏* بلکه بر طبق روح رفتار می‌کنیم.‏ ۵  آنانی که بر طبق امیال نفسانی* زندگی می‌کنند،‏ افکارشان را درگیر آنچه نفسانی* است می‌سازند.‏ اما آنانی که بر طبق روح زندگی می‌کنند،‏ افکارشان را به آنچه از روح است مشغول می‌سازند.‏ ۶  اگر افکار خود را درگیر آنچه نفسانی* است بسازیم،‏ به مرگ می‌انجامد.‏ اما اگر افکار خود را به آنچه از روح است مشغول سازیم،‏ به حیات و آرامش می‌انجامد؛‏ ۷  زیرا اگر شخص افکار خود را درگیر آنچه نفسانی* است سازد،‏ در واقع با خدا دشمنی کرده است.‏ چنین شخصی از قانون خدا اطاعت نمی‌کند و نمی‌تواند هم بکند.‏ ۸  بنابراین،‏ آنان که تحت تسلّط نفس* خود هستند،‏ نمی‌توانند خدا را خشنود سازند.‏ ۹  اما شما تحت تسلّط نفس* خود نیستید،‏ بلکه به یاری روح هدایت می‌شوید؛‏ البته اگر روح خدا حقیقتاً در شما ساکن باشد.‏ ولی اگر کسی روحیهٔ* مسیح را نداشته باشد،‏ از آنِ مسیح نیست.‏ ۱۰  اما اگر مسیح در اتحاد با شما باشد،‏ هرچند که بدن شما به سبب گناه مرده است،‏ روح به شما حیات می‌بخشد،‏ چون درستکار* شمرده شده‌اید.‏ ۱۱  حال،‏ اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد،‏ آری او که مسیحْ عیسی را از مردگان برخیزانید،‏ به بدن‌های فانی شما نیز از طریق روح خود که در شما ساکن است،‏ حیات خواهد بخشید.‏ ۱۲  پس ای برادران،‏ ما مدیونیم،‏ اما دِین ما به امیال نفسانی نیست که ناگزیر باشیم بر طبق آن زندگی کنیم؛‏ ۱۳  زیرا اگر بر طبق امیال نفسانی زندگی کنید،‏ مسلّماً خواهید مرد.‏ اما اگر به یاری روح،‏ اعمال گناه‌آلود بدن را بکُشید،‏ از حیات برخوردار خواهید شد.‏ ۱۴  در واقع،‏ همهٔ کسانی که با روح خدا هدایت می‌شوند،‏ پسران خدا هستند.‏ ۱۵  شما روح بردگی را دریافت نکرده‌اید تا بار دیگر ترسان شوید،‏ بلکه روح پسرخواندگی را یافته‌اید که ما از طریق آن چنین فریاد برمی‌آوریم:‏ ‏«اَبّا،‏* ای پدر!‏» ۱۶  همان روح خدا همراه با روح ما شهادت می‌دهد که ما فرزندان خدا هستیم.‏ ۱۷  پس اگر فرزندان او هستیم،‏ وارثان او نیز هستیم،‏ یعنی وارثان خدا و هم‌ارث با مسیح؛‏ زیرا اگر در رنج‌های مسیح سهیم باشیم،‏ همراه با او نیز جلال خواهیم یافت.‏ ۱۸  در نظر من،‏ رنج‌هایی که در زمان حاضر می‌کشیم،‏ در مقایسه با جلالی که در ما آشکار خواهد شد،‏ هیچ است.‏ ۱۹  تمام آفرینش با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور پسران خداست؛‏ ۲۰  زیرا آفرینش تسلیم پوچی و بطالت شد،‏ البته نه به خواست خود،‏ بلکه به خواست خدا که آن را تسلیم کرد،‏ اما با این امید که ۲۱  آفرینش نیز خود از بردگی فساد رهایی خواهد یافت و از آزادی پرجلال فرزندان خدا برخوردار خواهد شد؛‏ ۲۲  زیرا ما می‌دانیم که تمام آفرینش تاکنون با هم آه و ناله می‌کنند و درد می‌کشند.‏ ۲۳  علاوه بر این،‏ خودِ ما نیز که از نوبر میراثمان،‏ یعنی روح برخورداریم،‏ در درون خویش آه و ناله می‌کنیم.‏ در عین حال،‏ با اشتیاق بسیار در انتظار پسرخواندگی هستیم،‏ یعنی روزی که از طریق بهای رهایی* از بدنمان آزاد خواهیم شد؛‏ ۲۴  زیرا ما با چنین امیدی نجات یافتیم.‏ اما امیدی که تحقق یافته است،‏ دیگر امید نیست.‏ در واقع،‏ وقتی کسی تحقق آنچه را انتظار می‌کشد ببیند،‏ آیا دیگر می‌تواند به آن امید داشته باشد؟‏ ۲۵  اما اگر به آنچه نمی‌بینیم امید ببندیم،‏ با اشتیاق بسیار و با پایداری انتظار آن را می‌کشیم.‏ ۲۶  به همین طریق،‏ روح نیز در ضعف‌هایمان به یاری‌مان می‌آید؛‏ زیرا هرچند نیاز به دعا کردن داریم،‏ نمی‌دانیم برای چه چیز باید دعا کنیم،‏ ولی روحْ خود با ناله‌هایی که قادر به بیان آن نیستیم،‏* برای ما شفاعت می‌کند.‏ ۲۷  اما او که دل‌ها را کاوش می‌کند،‏ منظور روح را می‌داند؛‏ زیرا روح مطابق با خواست خدا برای مقدّسان شفاعت می‌کند.‏ ۲۸  ما می‌دانیم که خدا تمام اعمالش را به گونه‌ای نظم می‌بخشد تا به نفع کسانی باشد که او را دوست می‌دارند و مطابق مقصودش فراخوانده شده‌اند؛‏ ۲۹  زیرا خدا کسانی را که از ابتدا در نظر داشت،‏ ایشان را همچنین از پیش مقرّر نمود که همشکل پسرش باشند تا پسر در میان برادرانِ بسیار فرزند ارشد باشد.‏ ۳۰  به علاوه،‏ کسانی را که از پیش مقرّر نمود،‏ همچنین فراخواند و کسانی را که فراخواند،‏ همچنین درستکار* شمرد.‏ در آخر،‏ کسانی را که درستکار* شمرد،‏ همچنین جلال داد.‏ ۳۱  پس در مورد این امور چه می‌توان گفت؟‏ اگر خدا با ماست،‏ چه کسی می‌تواند بر ضدّ ما باشد؟‏ ۳۲  او که حتی پسر خود را دریغ نداشت،‏ بلکه در راه همهٔ ما تسلیم مرگ نمود،‏ آیا همهٔ چیزهای دیگر را نیز همراه با پسرش با مهربانی به ما نخواهد بخشید؟‏ ۳۳  چه کسی می‌تواند برگزیدگان خدا را متهم کند؟‏ هیچ کس!‏ زیرا خداست که آنان را درستکار* می‌شمارد.‏ ۳۴  چه کسی می‌تواند آنان را محکوم کند؟‏ هیچ کس!‏ زیرا مسیحْ عیسی است که برای ما شفاعت می‌کند؛‏ همان که مرد و برخیزانده شد و حال به دست راست خداست.‏ ۳۵  چه کسی یا چه چیزی می‌تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟‏ آیا مصیبت یا عذاب یا آزار؟‏ آیا گرسنگی یا عریانی؟‏ آیا خطر یا شمشیر؟‏ ۳۶  چنان که نوشته شده است:‏ «به خاطر تو تمام روز با مرگ روبرو هستیم؛‏ همچون گوسفندانی شمرده شده‌ایم که برای کشتار می‌برند.‏» ۳۷  با وجود این،‏ از طریق او که به ما محبت کرد،‏ با پیروزی کامل از همهٔ این‌ها بیرون می‌آییم؛‏ ۳۸  زیرا یقین دارم که نه مرگ،‏ نه زندگی،‏ نه فرشتگان،‏ نه حکومت‌ها،‏ نه چیزهای حال،‏ نه چیزهای آینده،‏ نه قدرت‌ها،‏ ۳۹  نه بلندی،‏ نه پستی و نه هیچ مخلوقی دیگر،‏ هیچ یک قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در سَرورمان مسیحْ عیسی است،‏ جدا سازد.‏

پاورقی‌ها

ظاهراً به روح‌القدس اشاره می‌کند.‏
یا:‏ «بر حسب جسم».‏
یا:‏ «بر حسب جسم».‏
یا:‏ «جسمانی».‏
یا:‏ «جسمانی».‏
یا:‏ «جسمانی».‏
یا:‏ «جسم».‏
یا:‏ «جسم».‏
تحت‌اللفظی:‏ «روح»؛‏ به یونانی پنویْما؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «روح».‏
یا:‏ «عادل».‏
اَبّا واژه‌ای به زبان آرامی است که فرزندان برای مخاطب قرار دادن پدرشان استفاده می‌کردند و نشانهٔ صمیمیت و در عین حال احترام است.‏
یا:‏ «فدیه»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «بهای رهایی».‏
یا:‏ «ناله‌های نهفته که به زبان نیاوردیم».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏