به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب مقدّس آنلاین | کتاب مقدّس—ترجمۀ دنیای جدید

رومیان ۷‏‏:‏۱‏‏-‏۲۵

فهرست محتوا

  • تشبیهی برای آزاد شدن از شریعت ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • شریعت ما را از گناه آگاه ساخت ‏(‏۷-‏۱۲‏)‏

  • کشمکش با گناه ‏(‏۱۳-‏۲۵‏)‏

۷  ای برادران،‏ مگر نمی‌دانید که شریعت تا زمانی بر شخص تسلّط دارد که او زنده است؟‏ (‏چون روی سخنم با کسانی است که از قانون آگاهند.‏)‏ ۲  برای مثال،‏ زن متأهل بر طبق قانون تا زمانی که شوهرش زنده است،‏ در قید عهد خود با اوست؛‏ اما اگر شوهرش بمیرد،‏ از قانون شوهرش آزاد می‌شود.‏ ۳  پس تا زمانی که شوهرش زنده است،‏ اگر به مردی دیگر بپیوندد،‏ زناکار خوانده می‌شود.‏ اما اگر شوهرش بمیرد،‏ از قانون او آزاد می‌شود و در این صورت اگر به مردی دیگر بپیوندد،‏ زناکار نیست.‏ ۴  به همین شکل،‏ ای برادران من،‏ شما نیز از طریق قربانی* مسیح،‏ نسبت به شریعت به مرگ سپرده شدید* تا به کسی دیگر بپیوندید؛‏ یعنی به او که از میان مردگان برخیزانده شد تا ما برای خدا ثمر آوریم؛‏ ۵  زیرا زمانی که بر طبق امیال نفس* زندگی می‌کردیم،‏ خواهش‌هایی گناه‌آلود که شریعت آن‌ها را آشکار ساخته بود،‏ در بدن‌های* ما عمل می‌کرد تا ثمری آوریم که به مرگ می‌انجامد.‏ ۶  اما چون نسبت به آنچه ما را در بند نگاه داشته بود،‏ مرده‌ایم،‏ اکنون از شریعت آزاد شده‌ایم تا خدا را به شیوه‌ای تازه از طریق روح،‏ بندگی کنیم و نه به شیوهٔ کهنه از طریق شریعتی کتبی.‏ ۷  پس چه بگوییم؟‏ آیا شریعتْ گناه است؟‏ به هیچ وجه!‏ در واقع اگر شریعت نبود،‏ آگاه نمی‌شدم گناه چیست.‏ برای مثال،‏ اگر شریعت نگفته بود:‏ «طمع مورز» نمی‌دانستم که طمع ورزیدن چیست.‏ ۸  اما گناه توسط آن حکم فرصت یافت تا هر نوع طمع را در من پدید آوَرَد؛‏ زیرا پیش از شریعت،‏ گناه مرده بود.‏ ۹  در واقع،‏ من نیز پیش از شریعت زنده بودم.‏ اما هنگامی که آن حکم آمد،‏ گناه زنده شد و من مُردم.‏ ۱۰  پس پی بردم حکمی که می‌بایست به حیات بینجامد،‏ به مرگ منجر شده است؛‏ ۱۱  زیرا گناه با فرصتی که توسط آن حکم یافت،‏ مرا فریب داد و از طریق آن مرا کشت.‏ ۱۲  پس می‌توان گفت،‏ شریعتْ مقدّس است و آن حکمِ شریعت نیز مقدّس،‏ عادلانه و نیکوست.‏ ۱۳  پس آیا آنچه نیکو بود،‏ سبب مرگ من شد؟‏ مسلّماً خیر!‏ بلکه گناه از طریق آنچه نیکو بود،‏ منجر به مرگ من شد تا بدین سان گناه بودنش آشکار شود و از طریق حکم شریعت معلوم گردد که شرارتِ گناه تا چه حد است.‏ ۱۴  ما می‌دانیم که شریعت روحانی است،‏ اما من نفسانی و همچون برده به گناه فروخته شده‌ام.‏ ۱۵  من نمی‌دانم چرا چنین می‌کنم؛‏ زیرا کاری که می‌خواهم نمی‌کنم،‏ بلکه کاری که از آن نفرت دارم،‏ انجام می‌دهم.‏ ۱۶  اما اگر آنچه نمی‌خواهم،‏ انجام می‌دهم،‏ در واقع می‌پذیرم که شریعت نیکوست.‏ ۱۷  در این صورت دیگر من نیستم که آن کار را انجام می‌دهم،‏ بلکه گناهی که در من ساکن است،‏ چنین می‌کند.‏ ۱۸  من می‌دانم که در من،‏ یعنی در بدن ناکاملم،‏* هیچ نیکویی نیست؛‏ زیرا هرچند میل دارم که آنچه نیکوست انجام دهم،‏ اما توانایی انجام دادن آن را ندارم.‏ ۱۹  در واقع،‏ آن نیکویی را که می‌خواهم نمی‌کنم،‏ بلکه آن بدی را که نمی‌خواهم،‏ همان را انجام می‌دهم.‏ ۲۰  پس اگر آنچه نمی‌خواهم انجام می‌دهم،‏ دیگر من نیستم که آن را به انجام می‌رسانم،‏ بلکه گناهی که در من ساکن است،‏ چنین می‌کند.‏ ۲۱  پس من در مورد خود به این قانون پی برده‌ام:‏ وقتی می‌خواهم آنچه درست است انجام دهم،‏ میل به بدی را در خود می‌بینم.‏ ۲۲  من در باطن خود،‏ قانون خدا را بسیار دوست می‌دارم،‏ ۲۳  اما قانونی دیگر در بدن* خود می‌بینم که با قانون خدا که در ذهن من است،‏ در جنگ است و مرا اسیر قانون گناه که در بدن* من است،‏ می‌سازد.‏ ۲۴  چه وضعیت اسفباری دارم!‏ چه کسی مرا از بدنی که این مرگ را در من پدید می‌آورد،‏ رهایی می‌بخشد؟‏ ۲۵  خدا را شکر می‌کنم که از طریق سَرورمان عیسی مسیح مرا رهایی می‌بخشد!‏ پس من با ذهن خود قانون خدا را بندگی می‌کنم،‏ اما با بدن خود قانون گناه را.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «بدن».‏
یا:‏ «از شریعت آزاد شدید».‏
تحت‌اللفظی:‏ «بر حسب جسم».‏
تحت‌اللفظی:‏ «اعضای».‏
تحت‌اللفظی:‏ «در جسم من».‏
تحت‌اللفظی:‏ «اعضای».‏
تحت‌اللفظی:‏ «اعضای».‏