به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

رومیان ۱۱‏‏:‏۱‏‏-‏۳۶

فهرست محتوا

  • تمامی اسرائیلیان رد نشدند ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

  • مَثَل درخت زیتون ‏(‏۱۷-‏۳۲‏)‏

  • عمق حکمت خدا ‏(‏۳۳-‏۳۶‏)‏

۱۱  پس می‌پرسم،‏ آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟‏ به هیچ وجه!‏ زیرا من خود اسرائیلی،‏ از نسل ابراهیم و از طایفهٔ بنیامین هستم.‏ ۲  خدا قوم خویش را که از ابتدا مورد توجه خود قرار داده بود،‏ رد نکرد.‏ آیا نمی‌دانید که نوشته‌های مقدّس در مورد ایلیّا* چه می‌گوید؟‏ این که وقتی او از دست قوم اسرائیل نزد خدا شکایت می‌کرد،‏ گفت:‏ ۳  ‏«ای یَهُوَه،‏* ایشان انبیای تو را کشته‌اند،‏ مذبح‌های تو را نابود ساخته‌اند و تنها من باقی مانده‌ام و اکنون می‌خواهند جان مرا نیز بگیرند.‏» ۴  اما پاسخ خدا به او چه بود؟‏ «من ۷۰۰۰ نفر را برای خود نگاه داشته‌ام که زانوهایشان در مقابل بَعَل خم نشده است.‏» ۵  به همین شکل،‏ در زمان حاضر نیز باقی‌ماندگانی وجود دارند که از طریق لطف الٰهی انتخاب شده‌اند.‏ ۶  پس اگر انتخاب آنان از طریق لطف الٰهی است،‏ دیگر از طریق اعمال نیست؛‏ وگرنه لطف،‏ دیگر لطف به حساب نمی‌آید.‏ ۷  پس چه بگوییم؟‏ اسرائیل به آنچه مشتاقانه در پی آن بود،‏ دست نیافت،‏ بلکه برگزیدگان به آن دست یافتند.‏ سایرین سختدل گردیدند،‏ ۸  چنان که نوشته شده است:‏ «تا به امروز خدا ایشان را از لحاظ روحانی به خوابی عمیق فرو برده است و به آنان چشمانی داده است که نمی‌بیند و گوش‌هایی که نمی‌شنود.‏» ۹  داوود نیز می‌گوید:‏ «باشد که سفره‌شان* برای آنان به دام و تله،‏ همچنین به سنگ لغزش و مکافات مبدّل گردد.‏ ۱۰  باشد که چشمانشان تیره گردد تا نتوانند ببینند و پشتشان همواره زیر بارهای سنگین خم شود.‏»‏ ۱۱  پس می‌پرسم که آیا لغزش خوردند و برای همیشه افتادند؟‏ به هیچ وجه!‏ بلکه به سبب قدم خطای آنان،‏ نجات برای غیریهودیان میسر شده است تا غیرت یهودیان برانگیخته شود.‏ ۱۲  اگر قدم خطای ایشان برکاتی برای دنیا و کم شدن شمار آنان برکاتی برای غیریهودیان به ارمغان آوَرْد،‏ کامل شدن شمارشان چه برکات بیشتری خواهد آورد!‏ ۱۳  اکنون روی سخنم با شما غیریهودیان است.‏ من چون رسول غیریهودیان هستم،‏ به خدمت خود بسیار افتخار می‌کنم* ۱۴  تا شاید بتوانم به نحوی قوم* خود را به غیرت آورم و برخی از ایشان را نجات دهم؛‏ ۱۵  زیرا اگر رد شدن آنان سبب آشتی دنیا با خدا می‌شود،‏ بی‌تردید پذیرفته‌شدنشان موجب خواهد شد که از مرگ به حیات پا گذارند!‏ ۱۶  همچنین اگر آن بخش از تودهٔ خمیر که به عنوان نوبر تقدیم می‌شود،‏ مقدّس باشد،‏ تمام آن خمیر نیز مقدّس است؛‏ و اگر ریشه مقدّس باشد،‏ شاخه‌ها نیز مقدّس است.‏ ۱۷  اما اگر بعضی از شاخه‌ها بریده شدند و تو که شاخهٔ زیتون وحشی بودی،‏ در میان شاخه‌های دیگر به درخت زیتون پیوند زده شدی و از شیرهٔ مقوّی ریشه بهره‌مند گردیدی،‏ ۱۸  بر شاخه‌های بریده‌شده فخر مفروش.‏* اما اگر بر آن‌ها فخر بفروشی،‏* به خاطر داشته باش این تو نیستی که ریشه را استوار نگاه می‌داری،‏ بلکه ریشه است که تو را استوار نگاه می‌دارد.‏ ۱۹  آری،‏ خواهی گفت:‏ «شاخه‌ها بریده شدند تا من پیوند زده شوم.‏» ۲۰  درست است!‏ اما آن‌ها به خاطر بی‌ایمانی‌شان بریده شدند،‏ در حالی که تو به خاطر ایمانت استوار ایستاده‌ای.‏ پس مغرور مباش،‏ بلکه بترس؛‏ ۲۱  زیرا اگر خدا از شاخه‌های طبیعی نگذشت،‏ از تو نیز نخواهد گذشت.‏ ۲۲  پس مهربانی و سختگیری خدا را در نظر داشته باش.‏ سختگیری خدا به کسانی است که دور افتادند،‏ اما مهربانی او به توست،‏ البته به شرط این که در مهربانی او ثابت بمانی.‏ در غیر این صورت تو نیز بریده خواهی شد.‏ ۲۳  اگر آنان نیز از بی‌ایمانی دست بکشند،‏ دوباره پیوند زده خواهند شد؛‏ زیرا خدا قادر است ایشان را بار دیگر پیوند بزند.‏ ۲۴  اگر تو از درخت زیتون وحشی بریده شدی و برخلاف طبیعت به درخت زیتون اهلی پیوند زده شدی،‏ چقدر بیشتر اینان که شاخه‌های طبیعی هستند،‏ بار دیگر به درخت زیتونی که از آن بریده شدند،‏ پیوند زده خواهند شد!‏ ۲۵  ای برادران،‏ برای آن که خود را دانا نپندارید،‏ می‌خواهم شما را از این راز مقدّس مطلع سازم:‏ برخی اسرائیلیان دچار سختدلی شده‌اند و این تا زمانی خواهد بود که شمار غیریهودیانی که باید داخل شوند،‏ تکمیل گردد.‏ ۲۶  به این شکل تمام اسرائیل نجات خواهد یافت،‏ چنان که نوشته شده است:‏ «رهاننده* از صهیون خواهد آمد و اعمال شریر را از یعقوب دور خواهد ساخت.‏ ۲۷  و این است عهد من با ایشان،‏ هنگامی که گناهانشان را از میان برمی‌دارم.‏» ۲۸  در واقع آنان به دلیل این که بشارت را رد کردند،‏ دشمن خدا محسوب می‌شوند؛‏ البته این به نفع شما بوده است.‏ اما خدا به دلیل وعده‌ای که به اجدادشان داده بود،‏ برخی از آنان را برگزید که دوستان او محسوب شوند؛‏ ۲۹  زیرا خدا از دادن عطایا و دعوت نمودن به هیچ وجه پشیمان نخواهد شد.‏ ۳۰  همان طور که شما زمانی از خدا اطاعت نمی‌کردید،‏ اما حال به خاطر نافرمانی یهودیان رحمت یافته‌اید.‏ ۳۱  یهودیان نیز اکنون نافرمان شده‌اند و در نتیجه بر شما رحمت شده است و آنان نیز می‌توانند از همان رحمت برخوردار شوند؛‏ ۳۲  زیرا خدا گذاشته است که همهٔ آنان در بند نافرمانی بمانند تا بر همه رحمت کند.‏ ۳۳  به‌راستی که دولت و حکمت و علم خدا چه ژرف است و داوری‌های او حقیقتاً کاوش‌ناپذیر و راه‌های او فوق ادراک!‏ ۳۴  زیرا نوشته شده است:‏ «چه کسی از طرز فکر یَهُوَه* آگاه است و چه کسی مشاور او بوده است؟‏» ۳۵  یا «چه کسی پیشقدم شده است که به خدا چیزی بدهد تا بخواهد از او عوض بگیرد؟‏» ۳۶  زیرا همه چیز از اوست و از طریق اوست و برای اوست.‏ جلال تا ابد بر او باد!‏ آمین.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «الیاس».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
منظور سفرهٔ قربانی‌هایشان است.‏
یا:‏ «خدمت خود را معظم می‌دارم».‏
تحت‌اللفظی:‏ «جسم».‏
یا:‏ «متکبّر مشو».‏
یا:‏ «متکبّر شوی».‏
یا:‏ «نجات‌دهنده».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏