مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

رومیان ۱۰‏:‏۱‏-‏۲۱

فهرست محتوا

  • درستکار محسوب شدن از دید خدا ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

    • اعلام در برابر عموم ‏(‏۱۰‏)‏

    • ‏«هر که نام یَهُوَه را بخواند نجات خواهد یافت» ‏(‏۱۳‏)‏

    • پاهای زیبای بشارت‌دهندگان ‏(‏۱۵‏)‏

  • بشارت را نپذیرفتند ‏(‏۱۶-‏۲۱‏)‏

۱۰  ای برادران،‏ آرزوی قلبی من و التماسی که در دعا از خدا برای قوم اسرائیل می‌کنم،‏ این است که نجات یابند؛‏ ۲  زیرا در مورد ایشان گواهی می‌دهم که برای خدا غیرت دارند،‏ اما غیرتشان بر طبق شناخت دقیق نیست.‏ ۳  آنان چون نمی‌دانستند چگونه از دید خدا درستکار* شمرده شوند و خواستند به شیوهٔ خود درستکاری* خویش را ثابت کنند،‏ خود را مطیع آنچه از دید خدا درستکاری* به شمار می‌آید،‏ ننمودند؛‏ ۴  زیرا شریعت با مسیح به اتمام رسید تا هر کس که ایمان ورزد،‏ درستکار* شمرده شود.‏ ۵  موسی در مورد آن درستکاری* که از طریق شریعت حاصل می‌شود،‏ می‌نویسد:‏ «آن که به این امور عمل کند،‏ از طریق آن‌ها حیات خواهد داشت.‏» ۶  اما در مورد آن درستکاری* که از طریق ایمان حاصل می‌شود،‏ آمده است:‏ «در دل خود مگو ‹چه کسی به آسمان بالا خواهد رفت؟‏› یعنی بالا خواهد رفت تا مسیح را پایین آورد.‏ ۷  یا مگو ‹چه کسی به چاه بی‌انتها* پایین خواهد رفت؟‏› یعنی پایین خواهد رفت تا مسیح را از میان مردگان بالا آورد.‏» ۸  اما نوشته‌های مقدّس چه می‌گوید؟‏ می‌گوید:‏ «این کلام نزدیک تو،‏ در دهان تو و در دل توست.‏» منظور از «کلام» همان کلام ایمان است که ما موعظه می‌کنیم.‏ ۹  آری،‏ اگر به زبان خود در برابر عموم اعلام کنی که عیسی سَرور است و در دل خود ایمان بورزی که خدا او را از میان مردگان برخیزانید،‏ نجات خواهی یافت؛‏ ۱۰  زیرا با دل است که شخص ایمان می‌ورزد و درستکار* شمرده می‌شود،‏ اما با زبان است که ایمان خود را در برابر عموم اعلام می‌کند و نجات می‌یابد.‏ ۱۱  چنان که در نوشته‌های مقدّس آمده است:‏ «هر که ایمان خود را بر او استوار سازد،‏ مأیوس نخواهد شد.‏» ۱۲  پس تفاوتی میان یهودی و یونانی نیست.‏ چون در واقع خداوندِ* همه یکی است و به همهٔ کسانی که او را می‌خوانند،‏ به‌وفور* برکت می‌دهد؛‏ ۱۳  زیرا «هر که نام یَهُوَه* را بخواند نجات خواهد یافت.‏» ۱۴  اما چگونه نام او را بخوانند،‏ اگر به او ایمان نیاورده‌اند؟‏ و چگونه به او ایمان بیاورند،‏ اگر در مورد او چیزی نشنیده‌اند؟‏ و چگونه بشنوند،‏ اگر کسی به ایشان موعظه نکند؟‏ ۱۵  و چگونه موعظه کنند،‏ اگر فرستاده نشوند؟‏ چنان که نوشته شده است:‏ «چه زیباست پاهای آنان که در مورد چیزهای نیکو بشارت می‌دهند!‏»‏ ۱۶  با این حال،‏ همهٔ آنان بشارت را به گوش نگرفتند؛‏ زیرا اِشَعْیا می‌گوید:‏ «ای یَهُوَه،‏* کیست که به پیام ما* ایمان آورده باشد؟‏» ۱۷  پس ایمان از شنیدن پیام سرچشمه می‌گیرد و پیام از طریق موعظه در مورد مسیح شنیده می‌شود.‏ ۱۸  اما می‌پرسم،‏ آیا آنان صدای آن پیام‌آوران را نشنیدند؟‏ البته که شنیدند!‏ زیرا «صدای ایشان در سراسر زمین پخش شده و پیامشان تا به دورترین نقاط زمین رسیده است.‏» ۱۹  ولی باز می‌پرسم،‏ آیا قوم اسرائیل آنچه را که شنیدند،‏ درک نکردند؟‏ ابتدا موسی می‌گوید:‏ «از طریق کسانی که قومی محسوب نمی‌شوند،‏ غیرت شما را برخواهم انگیخت؛‏ شما را از طریق قومی نادان به‌شدّت خشمگین خواهم ساخت.‏» ۲۰  سپس،‏ اِشَعْیا با شجاعت تمام می‌گوید:‏ «کسانی که مرا جستجو نمی‌کردند،‏ مرا یافتند؛‏ خود را بر آنان که در پی من نبودند،‏ آشکار ساختم.‏» ۲۱  اما در مورد اسرائیل می‌گوید:‏ «تمام روز،‏ آغوش خود را به روی قومی نافرمان و سختدل باز کرده‌ام.‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عدالت».‏
یا:‏ «عدالت».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عدالت».‏
یا:‏ «عدالت».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «عادل».‏
یا احتمالاً:‏ «سَرور»؛‏ به یونانی کوریئوس.‏
یا:‏ «سخاوتمندانه».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «به آنچه از ما شنید».‏